ภาษา !Kung Mangetti Dune

ชื่อภาษา: !Kung Mangetti Dune
ชื่อภาษา ISO: Northwestern !Kung [vaj]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22864
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 22864

ตัวอย่างภาษา !Kung Mangetti Dune

Northwestern !Kung Mangetti Dune - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา !Kung Mangetti Dune

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา !Kung Mangetti Dune) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

1. Genesis

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา !Kung Mangetti Dune) Some or all of the 1st book of the Bible God maak alles, Genesis 1 ▪ God maak die mens, Genesis 2 ▪ Die Mens val in sonde, Genesis 3 ▪ Kain en Abel, Genesis 4 ▪ Die nageslag van Adam tot by Noag, Genesis 5 ▪ Die Verhaal van Noag, Genesis 6 ▪ Die toring van Babel; die nágeslag van Sem tot by Abram, Genesis 11 ▪ Die roeping van Abram, Genesis 12 ▪ Abram red Lot en ontmoet Melgisedek, Genesis 14 ▪ Die Engele red vir Lot en sy huisgesin, Genesis 19 ▪ God toets vir Abraham, Genesis 22 ▪ Jakob kom weer by Bet-El, Genesis 35:1-15 ▪ Farao se Drome, Genesis 41.

2. Exodus

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา !Kung Mangetti Dune) Some or all of the 2nd book of the Bible Moses se geboorte en opvoeding, Eksodus 2 ▪ God openbaar Hom aan Moses, Eksodus 3 ▪ Die Pasga, Eksodus 12.

4. Numbers

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา !Kung Mangetti Dune) Some or all of the 4th book of the Bible Numbers 13:1-13.

ดาวน์โหลด !Kung Mangetti Dune

พื้นที่ใช้ภาษา !Kung Mangetti Dune

Namibia

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา !Kung Mangetti Dune

People Groups who speak !Kung Mangetti Dune

Vasekela Bushman;

ข้อมูลเกี่ยวกับ !Kung Mangetti Dune

จำนวนประชากร: 4,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ