ภาษา ภูไท เรณู

ชื่อภาษา: ภูไท เรณู
ชื่อภาษา ISO: ภูไท [pht]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 22140
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 22140

ตัวอย่างภาษา ภูไท เรณู

Phu Thai Renu - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ภูไท เรณู

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา ภูไท เรณู) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

เบงิ่ฟังแล้วละได๋ซีวิตเล่มที่ 1 เลงิ้ "เรมิ่ต้นนำพะเจ้า" [เริ่มต้นกับพระเจ้า]

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา ภูไท เรณู) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

เบงิ่ฟังแล้วละได๋ซีวิตเล่มที่ 2 เลงิ้ "ผู้ละได๋รบัอำนาจจ๊ะพะเจ้า" [๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า]

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา ภูไท เรณู) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

เบงิ่ฟังแล้วละได๋ซีวิตเล่มที่ 3 เลงิ้ "ละได้ชยัชนะย้อนพะเจ้า" [๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย]

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา ภูไท เรณู) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ดาวน์โหลด ภูไท เรณู

ชื่ออื่นสำหรับ ภูไท เรณู

ภาษาผู้ไทย เรณู
Phutai
Phuthai
Phu Thai: Renu
Phuu Thai
Putai

พื้นที่ใช้ภาษา ภูไท เรณู

Thailand

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา ภูไท เรณู

People Groups who speak ภูไท เรณู

Phu Thai;

ข้อมูลเกี่ยวกับ ภูไท เรณู

ข้อมูลอื่นๆ: Isaan, Thai

จำนวนประชากร: 600,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ