ภาษา Gourma: Southern

ชื่อภาษา: Gourma: Southern
ชื่อภาษา ISO: Gourmanchéma [gux]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1740
ขอบเขตภาษา: Dialect
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 01740

ตัวอย่างภาษา Gourma: Southern

Gourmanchéma Gourma Southern - Noah.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Gourma: Southern

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Gourma: Southern) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ดาวน์โหลด Gourma: Southern

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Gourma: Southern ผสมบ้าง

ชัยชนะโดยพระเจ้า ดาวน์โหลด ชัยชนะโดยพระเจ้า MP3 ในภาษา Gourma: Southern (in Gourma: Central)

เริ่มต้นกับพระเจ้า ดาวน์โหลด เริ่มต้นกับพระเจ้า MP3 ในภาษา Gourma: Southern (in Gourma: Central)

ผู้รับใช้ของพระเจ้า ดาวน์โหลด ผู้รับใช้ของพระเจ้า MP3 ในภาษา Gourma: Southern (in Gourma: Central)

การทดสอบเพื่อพระเจ้า ดาวน์โหลด การทดสอบเพื่อพระเจ้า MP3 ในภาษา Gourma: Southern (in Gourma: Central)

ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า ดาวน์โหลด ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า MP3 ในภาษา Gourma: Southern (in Gourma: Central)

การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดาวน์โหลด การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ MP3 ในภาษา Gourma: Southern (in Gourma: Central)

พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา MP3 ในภาษา Gourma: Southern (in Gourma: Central)

พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด ดาวน์โหลด พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด MP3 ในภาษา Gourma: Southern (in Gourma: Central)

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Gourmanchema - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Gulmancema - (Faith Comes By Hearing)
The Promise - 40 Bible Stories - Gulmancema - (Story Runners)

ชื่ออื่นสำหรับ Gourma: Southern

Gourmanchema, Southern
Gourmanchema: Southern Gourmanchema
Gourmantche
Gourma: South
Moba
Southern Gourmanchema

พื้นที่ใช้ภาษา Gourma: Southern

Benin
Burkina Faso
Niger
Togo

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Gourma: Southern

People Groups who speak Gourma: Southern

Gourma;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Gourma: Southern

ข้อมูลอื่นๆ: Understand French;Traditional Religion, Islam, Christian; New Testament.

จำนวนประชากรที่อ่านเขียนได้: 15

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ