ภาษา Chin, Khumi: Awa

ชื่อภาษา: Chin, Khumi: Awa
ชื่อภาษา ISO: Chin, Khumi [cnk]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1150
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

ตัวอย่างภาษา Chin, Khumi: Awa

Chin Khumi Awa - What Is A Christian.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chin, Khumi: Awa

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

ข่าวประเสริฐ

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Chin, Khumi: Awa) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Chin, Khumi: Awa) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

ชีวิตของพระคริสต์ - Lessons 1 & 2

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Chin, Khumi: Awa) บทเรียนชีวิตและงานของพระเยซูคริสต์ แต่ละบทเรียนมี 8-12 รูปภาพประกอบ จากชุดชีวิตของพระคริสต์ 120 รูปภาพ .

ดาวน์โหลด Chin, Khumi: Awa

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Chin, Khumi - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Chin, Khumi: Awa

Chin, Mrokhimi
Khumi
Khumii

พื้นที่ใช้ภาษา Chin, Khumi: Awa

Myanmar

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Chin, Khumi: Awa

People Groups who speak Chin, Khumi: Awa

Chin, Khumi; Chin, Yindi;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Chin, Khumi: Awa

ข้อมูลอื่นๆ: Buddhist, Christian, Bible portions.

จำนวนประชากร: 12,000