ภาษา ภาษาไทย

ชื่อภาษา: ภาษาไทย
ชื่อภาษา ISO: ไทย [tha]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 1124
ภาษารัฐ: Verified
รหัสสำเนียงของ ROD: 01124

ตัวอย่างภาษา ภาษาไทย

Thai Central - The Two Roads.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา ภาษาไทย

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

คำพยาน & เพลง

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาไทย) คำพยานคริสเตียนสำหรับใช้ประกาศกับผู้ที่ยังไม่เชื่อ และเพื่อให้กำลังใจกับคริสเตียน .

รูปภาพของพระเยซู

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาไทย) ชีวิตของพระเยซูจากพระธรรมมัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการ และโรม .

เรื่องที่ทุกคนควรรู้

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาไทย) บันทึกเสียงจากคำบรรยายของคริสเตียนท้องถิ่น สำหรับใช้ในการประกาศ ในการหนุนใจและการเติบโตในชีวิตคริสเตียน อาจมีแนวคำสอนเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มแต่ยังคงไว้ซึ่งหลักคำสอนของคริสเตียนโดยรวม .

ข่าวประเสริฐสำหรับเด็ก [ข่าวประเสริฐ สำหรับเด็ก]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาไทย) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 1 เริ่มต้นกับพระเจ้า

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาไทย) เล่มที่ 1 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น อาดัม โนอาห์ โยบ และอับราฮัม สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 2 ผู้ได้รับอำนาจจากพระเจ้า [๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาไทย) เล่มที่ 2 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น ยาโคบ โยเซฟ และโมเสส สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 3 ชัยชนะโดยพระเจ้า [๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาไทย) เล่มที่ 3 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น โยชูวา เดโบราห์ กิเดโอน และแซมสัน สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 4 ผู้รับใช้ของพระเจ้า [๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาไทย) เล่มที่ 4 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น นางรูธ ซามูเอล ดาวิด และเอลียาห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 5 การทดสอบเพื่อพระเจ้า [๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาไทย) เล่มที่ 5 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เช่น เอลิชา ดาเนียล โยนาห์ เนหะมีย์ และเอสเธอร์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 6 พระเยซูเป็นผู้สอนและผู้รักษา [๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาไทย) เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 7 พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้ร [พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาไทย) เล่มที่ 7 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมลูกา และยอนห์ สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

หนังสือรูปภาพ ดู ฟัง แล้วรับชีวิต เล่มที่ 8 การงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ [๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์]

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาไทย) เล่มที่ 8 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ มีเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เกี่ยวกับคริสจักรแรกและเปาโล สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน .

ข่าวประเสริฐ (Short)

(ดาวน์โหลด MP3 ในภาษา ภาษาไทย) บันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ 40 รูปภาพ บทเรียนจากพระคัมภีร์ ตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกจนถึงพระเยซูคริสและมีคำสอนชีวิตคริสเตียน สำหรับการประกาศและสร้างคริสตจักร .

ดาวน์โหลด ภาษาไทย

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Central Thai Music Video - Invitation to drink the Living Water - Central Thai - (Create International)
Creation Story Animation - (Cosmic Creations)
Hymns - Thai - (NetHymnal)
Jesus Film Project films - Thai - (The Jesus Film Project)
John 1:1-18 - Thai Standard Version - (The Lumo Project)
Study the Bible - (ThirdMill)
The Bible - Thai - เสียงพระคัมภีร์ - (Wordproject)
The Jesus Story (audiodrama) - Thai - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Thai - (Faith Comes By Hearing)
The Prophets' Story - Thai Central - (The Prophets' Story)
Thru the Bible Thai Podcast - (Thru The Bible)

ชื่ออื่นสำหรับ ภาษาไทย

ไทยกลาง
Bangkok Dialect
Thai
Thai: Central
Thailandisch
Thailändisch
泰国语
泰國語

พื้นที่ใช้ภาษา ภาษาไทย

Canada
Singapore
Thailand
United Arab Emirates
United States of America

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา ภาษาไทย

 • ไทย (ISO Language)
  • ภาษาไทย

People Groups who speak ภาษาไทย

Chinese, general; Jew, Thai Speaking; Thai, Central; Thai Islam, Central; Thai, Khorat;

ข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษาไทย

ข้อมูลอื่นๆ: Official Language - Medi.of Education & most mass com.

จำนวนประชากร: 600,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ