เติร์กเมนิสถาน

ข้อมูลเกี่ยวกับ เติร์กเมนิสถาน

Region: ทวีปเอเซีย
Capital: ASHGABAT
Population: 6,516,000
Area (sq km): 488,100
FIPS Country Code: TX
ISO Country Code: TM
GRN Office: สำนักงาน GRN ในเอเชีย

Map of เติร์กเมนิสถาน

Map of เติร์กเมนิสถาน

ภาษาและสำเนียงที่ใช้ใน เติร์กเมนิสถาน

  • Other Language Options
    มีรายการเสียง
    ชื่อภาษา
    ภาษาพื้นเมือง

พบหนึ่งภาษา

Turkmen [Turkmenistan] - ISO Language [tuk]

กลุ่มคนใน เติร์กเมนิสถาน

Armenian ▪ Avar ▪ Azerbaijani, North ▪ Baloch, Western ▪ Bashkir ▪ Belorusian ▪ Brahui ▪ Bulgarian ▪ Chechen ▪ Chuvash ▪ Darginian ▪ Deaf ▪ Georgian ▪ German ▪ Greek ▪ Jew, Eastern Yiddish-Speaking ▪ Karakalpak ▪ Kazakh ▪ Korean ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Kyrgyz ▪ Lak ▪ Lezgian ▪ Lithuanian ▪ Mari, Low ▪ Mordvinian ▪ Ossete ▪ Pashtun, Northern ▪ Persian ▪ Polish ▪ Russian ▪ Tabassarian ▪ Tajik ▪ Tatar ▪ Turk ▪ Turkmen ▪ Udin ▪ Ukrainian ▪ Uyghur ▪ Uzbek, Northern