มาซิโดเนีย

ข้อมูลเกี่ยวกับ มาซิโดเนีย

Region: ทวีปยุโรป
Capital: Skopje
Population: 2,086,000
Area (sq km): 25,713
FIPS Country Code: MK
ISO Country Code: MK
GRN Office: GRN Offices in Europe

Map of มาซิโดเนีย

Map of มาซิโดเนีย

ภาษาและสำเนียงที่ใช้ใน มาซิโดเนีย

  • Other Language Options
    มีรายการเสียง
    ชื่อภาษา
    ภาษาพื้นเมือง

ค้นพบ 2 ภาษา

Greek [Greece] - ISO Language [ell]

Macedonian [North Macedonia] - ISO Language [mkd]

กลุ่มคนใน มาซิโดเนีย

Albanian, Gheg ▪ Arab ▪ Aromanian ▪ Balkan Gagauz Turkish, Yoruk ▪ Bosniak ▪ Bulgarian ▪ Croat ▪ Deaf ▪ French ▪ Gorani ▪ Greek ▪ Italian ▪ Jew, Serbian Speaking ▪ Macedonian ▪ Meglenite, Vlasi ▪ Montenegrin ▪ Pomak ▪ Romani, Balkan ▪ Romani, Vlax ▪ Serb ▪ Turk