unfoldingWord 08 - Đức Chúa Trời Giải Cứu Giô-sép Và Gia Đình Ông

개요: Genesis 37-50

스크립트 번호: 1208

언어: Vietnamese

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

세분화: General

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Nhiều năm sau, khi Gia-cốp đã cao tuổi, ông sai Giô-sép đứa con ông thương nhất ra đồng thăm các anh đang chăn giữ bầy chiên.

Nhưng các anh của Giô-sép ghét ông bởi vì ông được cha thương nhất, và cũng vì Giô-sép nằm mơ thấy rằng ông sẽ là người lãnh đạo các anh mình. Khi Giô-sép đến chỗ các anh mình, họ liền bắt ông và bán làm nô lệ.

Trước khi trở về nhà, các anh của Giô-sép lấy áo choàng của ông nhúng vào huyết dê. Rồi họ cho cha mình xem chiếc áo đó để ông nghĩ rằng một con thú dữ đã ăn thịt Giô-sép. Gia-cốp vô cùng buồn bã.

Sau đó, những người buôn nô lệ đem Giô-sép đến xứ Ai-cập. Ai-cập là một quốc gia rộng lớn và quyền lực nằm bên bờ sông Nin. Những người buôn nô lệ bán Giô-sép cho một viên quan giàu có. Giô-sép phục vụ chủ mình rất trung thành và Chúa ban phước cho Giô-sép.

Vợ của người chủ tìm cách ăn nằm với Giô-sép, nhưng Giô-sép từ chối vì sợ phạm tội cùng Chúa. Bà ta giận giữ và vu khống cho Giô-sép để ông bị bắt vào tù. Dù ở trong tù Giô-sép vẫn trung tín với Chúa, và Ngài ban phước cho ông.

Sau hai năm, Giô-sép vẫn ở trong tù dù ông không làm điều gì sai. Một đêm nọ, Pha-ra-ôn là tước hiệu mà dân Ai Cập gọi vua của mình, có hai giấc mơ khiến ông vô cùng bối rối. Nhưng không một ai trong các pháp sư của ông có thể giải nghĩa được giấc mơ.

Chúa ban cho Giô-sép khả năng giải nghĩa giấc mơ, cho nên Pha-ra-ôn ra lệnh mang Giô-sép ra khỏi tù và đem đến với vua. Giô-sép liền giải nghĩa giấc mơ cho vua và nói: “Chúa sắp cho xứ sở này bảy năm được mùa và theo sau đó là bảy năm đói kém.”

Pha-ra-ôn quá đỗi ấn tượng với Giô-sép đến nỗi lập ông trở thành người có quyền lực thứ hai trong toàn xứ Ai-cập!

Trong suốt bảy năm được mùa, Giô-sép ra lệnh cho dân chúng hãy dự trữ lương thực thật nhiều. Và khi bảy năm đói kém đến, Giô-sép bán lương thực dự trữ, nhờ đó mà mọi người có đủ lương thực để ăn.

Cơn đói kém dữ dội không chỉ xảy ra tại Ai-cập nhưng cũng xảy ra tại Ca-na-an nơi Gia-cốp và gia đình ông đang sống.

Vì vậy, Gia-cốp sai các con lớn sang Ai-cập để mua lương thực. Khi đứng trước Giô-sép để mua lương thực, các anh của ông không nhận ra ông, nhưng ông nhận ra họ.

Sau khi thử xem các anh mình có thay đổi hay không, Giô-sép nói cùng họ: “Tôi là Giô-sép, em của các anh đây! Đừng sợ, các anh đã làm ác khi các anh bán tôi làm nô lệ, nhưng Chúa đã dùng sự gian ác đó cho điều tốt lành! Hãy đến Ai-cập sinh sống, tôi sẽ lo cho các anh và gia đình các anh.”

Khi các anh trở về nhà báo cho Gia-cốp hay là Giô-sép còn sống, Gia-cốp vô cùng sung sướng.

Mặc dù đã già nhưng Gia-cốp vẫn quyết định chuyển sang Ai-cập cùng với tất cả thành viên gia đình mình, và tất cả họ sống ở đó. Trước khi qua đời, Gia-cốp chúc phước cho từng người con của ông.

Lời giao ước Chúa hứa cùng Áp-ra-ham được tiếp tục truyền lại cho Y-sác, rồi cho Gia-cốp và tiếp đến là mười hai con trai của Gia-cốp và gia đình họ. Dòng dõi mười hai con trai Gia-cốp trở thành mười hai chi tộc của người Y-sơ-ra-ên.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?