unfoldingWord 08 - Tanrı Yusuf’u ve Ailesini Kurtarıyor

개요: Genesis 37-50

스크립트 번호: 1208

언어: Turkish

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Kardeşleri Yusuf’tan nefret ediyorlardı, çünkü babaları onu en çok severdi ve Yusuf onların üzerinde hâ kim olacağını hayal ederdi. Kardeşlerinin yanına gelen Yusuf’u tutup köle tüccarlarına sattılar.

Üstünden yıllar geçmiş, Yakup’un yaşı ilerlemişti. Yakup sevgili oğlu Yusuf’u sürü güden kardeşlerinin yanına gönderdi.

Eve dönmeden önce kardeşler Yusuf’un elbisesini yırtıp kana bulaştırdılar. Babalarını vahşi bir hayvanın Yusuf’u öldürdüğüne inandırmak için yırtık ve kanlı elbisesini ona gösterdiler. Yakup çok üzüldü.

Köle tüccarları Yusuf’u Mısır’a götürdüler. Mısır Nil Nehri’nin kıyısında bulunan büyük, kudretli bir ülkeydi. Köle tüccarları Yusuf’u zengin bir hükûmet görevlisine sattılar. Yusuf, efendisine iyi hizmet etti ve Tanrı Yusuf’u kutsadı.

Efendisinin karısı Yusuf’la yatmaya çalıştı, ama Yusuf bu teklifini reddetti, Tanrı’ya karşı böyle bir günah işlemedi. Kadın çok kızdı ve Yusuf’u yalandan suçladı. Dolayısıyla Yusuf tutuklanarak zindana atıldı. Yusuf zindanda bile Tanrı’ya sadık kaldı ve Tanrı onu kutsadı.

Üstünden iki yıl geçmişti, Yusuf suçsuz olmasına rağmen hâlâ zindandaydı. Bir gece firavun -Mısırlılar krallarına firavun derlerdi- kendini son derece endişelendiren iki rüya görmüştü. Öğütçülerinden hiçbiri bu rüyalarını yorumlayamamıştı.

Tanrı’nın Yusuf’a rüya yorumlama yeteneği verdiğini duyan firavun, Yusuf’un zindandan getirilmesini buyurdu. Yusuf ona rüyalarını şöyle yorumladı: “Tanrı yedi yıl bol hasat ve ardından yedi yıl kıtlık gönderecek.”

Firavun Yusuf’a o kadar hayran oldu ki onu bütün Mısır’da ikinci güç sahibi olarak tayin etti!

Yusuf tüm halka bol hasatlı yedi yıl boyunca çok miktarda erzakın saklanmasını buyurdu. Ondan sonra yedi yıl kıtlık başladığında yeterince yiyecekleri olsun diye erzakı halka sattı.

Kıtlık sadece Mısır’da değil, Yakup ve ailesinin yaşadığı Kenan ülkesinde de güçlüydü.

Bu yüzden Yakup erzak almaları için büyük oğullarını Mısır’a gönderdi. Kardeşler erzak alırken Yusuf’un önünde durdukları zaman onu tanımadılar. Yusuf ise onları tanıdı.

Yusuf kardeşlerinin değişip değişmediklerini yoklamak için onları denedi, sonra şöyle dedi: “Ben kardeşiniz Yusuf’um! Korkmayın! Beni köle olarak sattığınızda kötülük yapmaya çalıştınız, ama Tanrı bu kötülüğü iyiliğe çevirdi! Mısır’da yaşamaya gelin, sizin ve ailelerinizin geçimini sağlayacağım.”

Yusuf’un kardeşleri eve dönüp babalarına Yusuf’un hâlâ sağ olduğunu haber verdikleri zaman Yakup çok mutlu oldu.

Yakup ihtiyar olmasına rağmen bütün soyu ile beraber Mısır’a taşındı ve onların hepsi orada yerleşti. Yakup ölmeden önce oğullarının her birine hayırdua verdi.

Tanrı’nın İbrahim’e ahdinde verdiği vaatler İshak’a, sonra Yakup’a, on iki oğluna ve ailelerine geçti. Yakup’un on iki oğlunun soyundan gelenler İsrail’in on iki oymağı oldular.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?