unfoldingWord 08 - Isten megmenti Józsefet és családját

개요: Genesis 37-50

스크립트 번호: 1208

언어: Hungarian

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

세분화: General

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Sok évvel később, mikor Jákób már idős ember volt elküldte kedvenc fiát, Józsefet, hogy nézze meg hogy vannak a testvérei akik a nyájat legeltették.

József testvérei gyűlölték ők mivel ő volt az apjuk kedvence, és azért is, mert József arról álmodott, hogy egyszer ő lesz a testvérei vezetője. Amikor József megérkezett a testvérei elfogták és eladták néhány rabszolga-kereskedőnek.

Mielőtt József testvérei hazatértek volna letépték József köntösét és belemártották egy kecskegida vérébe. Utána megmutatták a köntöst az apjuknak, hogy azt higgyje, hogy valamilyen vadállat széttépte Józsefet. Jákób nagyon szomorú volt.

A rabszolga-kereskedők Józsefet Egyiptomba vitték. Egyiptom egy nagy és erőteljes ország volt a Nílus folyó mentén. A rabszolga-kereskedők eladták Józsefet egy gazdag állami tisztviselő rabszolgájának. József jól szolgálta az urát ezért Isten megáldotta őt.

Urának a felesége megpróbált lefeküdni Józseffel, ő azonban elutasította, mert nem akart ilyen módon Isten ellen vétkezni. A nő megharagudott és hamisan megvádolta Józsefet, így elfogták és börtönbe zárták. Még a börtönben is hűséges maradt József Istenhez, ezért Isten megáldotta őt.

Két év múlva József még mindig börtönben ült, bár ártatlan volt. Egyik éjjel a fáraónak - így nevezték az egyiptomiak a királyukat - két olyan álma volt, amelyek nagyon nyugtalanították. Egyik tanácsadója se tudta megfejteni az álmok jelentését.

Isten Józsefnek álomfejtő képességeket adott, így a fáraó maga elé hívatta a börtönből. József megfejtette neki az álmokat és azt mondta: "Isten hét év bőséges termést fog adni, utána azonban jönni fog hét év éhség."

A fáraót annyira lenyűgözte József, hogy kinevezte őt az egész Egyiptomban a második leghatalmasabb emberré.

József azt mondta az embereknek, hogy raktározzanak el hatalmas mennyiségű élelmet a hét év bőséges termés ideje alatt. Amikor eljött a hét év éhség ideje, József eladta az élelmet az embereknek, így volt elég ennivaló a számukra.

Az éhség kemény volt, de nem csak Egyiptomban, hanem a Kánaán földjén is ahol Jákób és családja éltek.

Ezért Jákób elküldte az idősebb fiait Egyiptomba élelmet vásárolni. A testvérek nem ismerték fel Józsefet amikor előtte álltak élelmet vásárolni, ő azonban felismerte őket.

Miután próbára tette testvéreit, hogy lássa, hogy megváltoztak-e, József azt mondta nekik: "József vagyok, a ti testvéretek! Ne féljetek! Próbáltatok rosszat tenni amikor eladtatok rabszolgának, de Isten jóra fordította a rosszat. Gyertek Egyiptomba lakni, hogy nektek és családjaitoknak gondját tudjam viselni."

Amikor József testvérei hazatértek és elmondták az apjuknak, Jákóbnak, hogy József még él, Jákób nagyon megörült.

Bár Jákób ekkor már öreg ember volt, az egész családjával elköltözött Egyiptomba és mind ott éltek együtt. Mielőtt meghalt volna Jákób megáldotta mindegyik fiát.

A szövetség ígéretei, melyeket Isten Ábrahámnak adott átszálltak előbb Izsákra, utána pedig Jákóbra, azután pedig Jákób tizenkét fiára és családjukra. A tizenkét fiúnak az utódaiból lett Izráel tizenkét törzse.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?