unfoldingWord 31 - Isua Tui Chungah A Kal

unfoldingWord 31 - Isua Tui Chungah A Kal

개요: Matthew 14:22-33; Mark 6:45-52; John 6:16-21

스크립트 번호: 1231

언어: Mizo

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Tin, Isuan a zirtirte chu mipuite a ṭintir chhungin anni chu lawngah lo chuanga, dil râl lehlama lo zu kal tûrin a hrilh a. Isuan mipuite a kal tîr zawh chuan, ṭawngṭai tûrin tlângah a han chho va. Isua chu mahni chauhvin a awm a, zân rei tak thlengin a ṭawngṭai ta a.

Chutihlai chuan, a zirtîrte chuan lawng an lo kar mek a, nimahsela, zan rei tawhah pawh, dil lai an la thleng chauh mai a. Anmahni lama thli a tleh nasat em avangin lawng chu harsa takin an kar ṭâng ṭâng a.

Tin, Isua a ṭawngṭai zawhin a zirtîrte hnênah a kal a. Dilah chuan tui chungah kalin an lawng lam chu a va pan ta a ni.

Zirtirte chuan Isua chu an hmuhin hmuithla hmu ah an inngai a, an hlau ta êm êm a. An hlau tih Isuan a hria a, tichuan, anmahni chu a ko va, an hnênah, “Hlau suh u. Keimah ka ni alawm!” a ti a.

Tin, Peteran Isua hnênah, “Lalpa, nang i nih chuan, tui chunga i hnêna lo kal thu mi pe rawh,” a ti a. Isuan Petera hnênah, “Lo kal ta che,” a ti a.

Tichuan, Petera chu lawng ata a chhuka, Isua hnên lam panin tui chungah chuan a kal tan ta a. Nimahsela, tawite a kal hnu chuan, Isua en tawh lovin a mit chu a la sawn a, tuifawn chu a en ta a, thlipui chak tak chu a hre ṭan ta a.

Tin, Petera chuan a hlau ta a, tuiah a pil tan ta a. “Lalpa, mi chhandam rawh!” tiin a au a. Isuan amah chu a ban ta nghal a, a chelh ta a. Tin, Petera hnênah, “Nang rin tlem, engah nge i rinhlelh le?” a ti a.

Petera leh Isua chu lawnga an luh chuan thli tleh chu a bâng ta nghal a, tui fawn pawh a reh ta a. Zirtirte chuan mak an ti hle a. A hnênah, “Pathian Fapa i lo nih takzet hi,” tiin, chibai an bûk a.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons