unfoldingWord 31 - Isua Tui Chungah A Kal

개요: Matthew 14:22-33; Mark 6:45-52; John 6:16-21

스크립트 번호: 1231

언어: Mizo

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Tin, Isuan a zirtirte chu mipuite a ṭintir chhungin anni chu lawngah lo chuanga, dil râl lehlama lo zu kal tûrin a hrilh a. Isuan mipuite a kal tîr zawh chuan, ṭawngṭai tûrin tlângah a han chho va. Isua chu mahni chauhvin a awm a, zân rei tak thlengin a ṭawngṭai ta a.

Chutihlai chuan, a zirtîrte chuan lawng an lo kar mek a, nimahsela, zan rei tawhah pawh, dil lai an la thleng chauh mai a. Anmahni lama thli a tleh nasat em avangin lawng chu harsa takin an kar ṭâng ṭâng a.

Tin, Isua a ṭawngṭai zawhin a zirtîrte hnênah a kal a. Dilah chuan tui chungah kalin an lawng lam chu a va pan ta a ni.

Zirtirte chuan Isua chu an hmuhin hmuithla hmu ah an inngai a, an hlau ta êm êm a. An hlau tih Isuan a hria a, tichuan, anmahni chu a ko va, an hnênah, “Hlau suh u. Keimah ka ni alawm!” a ti a.

Tin, Peteran Isua hnênah, “Lalpa, nang i nih chuan, tui chunga i hnêna lo kal thu mi pe rawh,” a ti a. Isuan Petera hnênah, “Lo kal ta che,” a ti a.

Tichuan, Petera chu lawng ata a chhuka, Isua hnên lam panin tui chungah chuan a kal tan ta a. Nimahsela, tawite a kal hnu chuan, Isua en tawh lovin a mit chu a la sawn a, tuifawn chu a en ta a, thlipui chak tak chu a hre ṭan ta a.

Tin, Petera chuan a hlau ta a, tuiah a pil tan ta a. “Lalpa, mi chhandam rawh!” tiin a au a. Isuan amah chu a ban ta nghal a, a chelh ta a. Tin, Petera hnênah, “Nang rin tlem, engah nge i rinhlelh le?” a ti a.

Petera leh Isua chu lawnga an luh chuan thli tleh chu a bâng ta nghal a, tui fawn pawh a reh ta a. Zirtirte chuan mak an ti hle a. A hnênah, “Pathian Fapa i lo nih takzet hi,” tiin, chibai an bûk a.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?