unfoldingWord 13 - Božiji savez s Izraelom

unfoldingWord 13 - Božiji savez s Izraelom

Outline: Exodus 19-34

Script Number: 1213

Language: Serbian

Audience: General

Genre: Bible Stories & Teac

Purpose: Evangelism; Teaching

Bible Quotation: Paraphrase

Status: Approved

Scripts are basic guidelines for translation and recording into other languages. They should be adapted as necessary to make them understandable and relevant for each different culture and language. Some terms and concepts used may need more explanation or even be replaced or omitted completely.

Script Text

Nakon što je Bog proveo Izraelce kroz Crveno more, odveo ih je kroz divljinu do planine koja se zove Sinaj. Bila je to ista ona planina na kojoj je Mojsije video gorući grm. Narod je postavio šatore na podnožju planine.

Bog je Mojsiju i izraelskom narodu rekao: "Ako mi budete poslušni i budete držali moj savez, bit ćete moj dragoceni posed, carsko sveštenstvo i sveti narod."

Tri dana kasnije, nakon što se narod duhovno pripremio, Bog je sišao na vrh planine Sinaj s grmljavinom, munjama, dimom i glasnim zvukom trube. Samo je Mojsiju bilo dozvoljeno popeti se na planinu.

Tada im je Bog dao savez i rekao: "Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji te je spasio od ropstva u Egiptu. Nemoj slaviti druge bogove."

"Nemoj praviti idole niti ih slaviti, jer sam ja, Jahve, ljubomoran Bog. Nemoj koristiti moje ime na uvredljiv način. Pobrini se da ti sedmi dan bude sveti. Drugim rečima, sav svoj posao napravi u šest dana, jer sedmi dan je dan kada se trebaš odmarati i mene sećati."

Poštuj svog oca i majku. Ne ubij. Ne čini preljubu. Ne kradi. Ne laži. Ne poželi imati ženu, kuću ili bilo šta što pripada tvom bližnjem."

Onda je Bog napisao ovih Deset zapovesti na dve kamene ploče i dao ih Mojsiju. Bog je ujedno dao mnoge druge zakone i pravila koja su trebali slediti. Ako ljudi budu poslušni ovim zakonima, Bog je obećao da će ih blagosloviti i štititi. Ako im budu neposlušni, Bog će ih kazniti.

Bog je Izraelcima dao i detaljan opis šatora koji je hteo da naprave. Zvao se Šator sastanka, i imao je dve sobe, koje je delila velika zavesa. Samo je veliki sveštenik smeo ući u sobu iza zavese, jer je tamo živeo Bog.

Ko god bi prekršio Božiji zakon, mogao je doneti životinju na žrtvenik pred Šatorom sastanka kao žrtvu Bogu. Sveštenik bi zaklao životinju i spalio je na žrtveniku. Krv životinje koja je bila žrtvovana pokrivala bi greh te osobe i učinila je čistom u Božijim očima. Bog je odabrao Mojsijevog brata Arona i Aronove potomke da budu njegovi sveštenici.

Narod je pristao biti poslušan zakonima koje im je Bog dao, da slave jedinog Boga i da budu njegov poseban narod. Ali ubrzo nakon što su obećali da će biti poslušni Bogu, strašno su sagrešili.

Mojsije je mnoge dane provodio na vrhu gore Sinaj, gde je razgovarao s Bogom. Ljudima je dosadilo čekati ga da se vrati. Stoga su doneli zlata Aronu i tražili od njega da im napravi idola.

Aron je napravio idola od zlata u obliku teleta. Ljudi su počeli divlje slaviti tog idola i prinositi mu žrtve! Bog je bio jako ljut na njih jer su sagrešili i planirao ih je uništiti. Međutim, Mojsije se molio za njih i Bog je uslišio njegovu molitvu i nije ih uništio.

Kad je Mojsije sišao s planine i video idola, bio je tako ljut da je razbio kamene ploče na kojima je Bog napisao Deset zapovesti.

Onda je Mojsije razbio idola u prah, ubacio prah u nešto vode i naterao narod da pije tu vodu. Bog je poslao pošast na ljude i mnogo ih je umrlo.

Mojsije je napravio nove kamene ploče za Deset zapovesti kako bi zamenile one koje je razbio. Onda se ponovno popeo na planinu i molio Boga da oprosti narodu. Bog je poslušao Mojsija i oprostio im. Vratio se s planine s Deset zapovesti napisanim na novim pločama. Nakon toga, Bog je Izraelce poveo s gore Sinaj prema Obećanoj zemlji.

Related information

Words of Life - Audio gospel messages in thousands of languages containing Bible based messages about salvation and Christian living.

Free downloads - Here you can find all the main GRN message scripts in several languages, plus pictures and other related materials, available for download.

The GRN Audio Library - Evangelistic and basic Bible teaching material appropriate to the people's need and culture in a variety of styles and formats.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons