ஊழியத்தின் செயல்முறை

ஊழியத்தின் செயல்முறை

GRN இந்த ஊழியம் மூன்று பெரும் உள்ளடங்கிய பகுதிகளாக பதிவு செய்தல், விநியோகம் மற்றும் மேம்பாடு என்கின்ற செயல்முறைகளைக் கொண்டுள்ளது

ஒலிப்பதிவுச் செயல்முறை

GRN பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து ஒலிப்பதிவாளர்களையும் ஆராய்ச்சியாளர்களையும் மேற்ற வல்லுநர்களையும் தேர்வு செய்கிறது,பயிற்றுவிக்கிறது, பணியமர்த்துகிறது. இந்த ஒலிப்பதிவுக் குழுக்கள் முக்கியமான மொழிக்குழுக்களை அடையாளம் காணுகின்றது.பின், ஊழியப் பங்குதாரர்களோடு கலந்து ஆலோசித்து தகுதியான பாடங்களையும் உள்ளடக்கங்களையும் அடையாளம் கண்டு உயர்தரமான ஒலி மற்றும் ஒளிக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை தாய்மொழிப் பேச்சாளர்களையும் அந்தந்த கலாச்சாரத்துக்கு ஏற்ற நடைமுறைகளையும் பயன்படுத்தி தயாரிக்கிறது.

நமது நிகழ்ச்சிகள் முதன்மையாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தியை வேதாகமக் கதைகளாக சொல்லுவதன் வாயிலாக ஆற்றல்மிக்க முறையிலும் எளிமையாகவும் எடுத்துரைப்பதையே நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. வேதாகமக் கதைகளுக்கு சுருக்கமான விளக்கங்களைத் தந்து மக்களை ஈடுபாடு கொள்ள அழைக்கின்றது. மக்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் சீடநற்ர்களாக மாறி அவரது திருச்சபையின் மக்களாகச் செய்வதே நம் குறிக்கோளாகும்

இன்னும் எழுதவேபடாத மொழிகளிலும் படிப்பறிவுள்ள மக்களே இல்லாத மொழிகளிலும்கூட ஒலிப்பதிவு செய்யும் உத்திகளை நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறோம். துல்லியமான தகல்வல்களை உறுதி படுத்த சரிபார்க்குதல் முக்கியம்.

எந்த மக்கள் குழுவும் மிகச் சிறியதல்ல. எந்த கிராமமும் அணுக முடியாத மிகத் தொலைவிலுள்ளதும் அல்ல. எல்லா மனிதரும் அவரவர் உள்ளத்துக்குகந்த முறையிலும் மொழியிலும் நற்செய்தியைக் கேள்விப்படத் தகுதிவுடையவர்களே. ஏனெனில்," விசுவாசம் நற்செய்தியைக் கேள்விப்படுவதனாலேயே வரும்." (ரோமர் 10:17)

விநியோகச் செயல்முறை

எங்கள் நிகழ்ச்சிகளை எங்களால் இயன்ற அளவு பரவலாகக் கிடைக்கக் கூடியதாக செய்வதையே எங்கள் குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கிறோம். இவைகள் உலகமெங்குமுள்ள எங்களுடைய 30 க்கும் மேற்ப்பட்ட இயக்கங்களிலிருந்தும் எங்கள் வலைத்தளங்களில் இருந்தும் இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடியதாக கிடைக்கின்றது. எங்கள் சொந்த வெளி எல்லை அணிகளுக்கும், மற்றும் ஏனைய தொண்டூழியர்களும், சுவிஷேச பணியாளர்களும், தேவாலயங்கள் நாட்டுபவர்களும் எங்கள் பணிப்பொருட்களை பயன்படுத்தும் விதத்தில் உள்ளது. மேலும் சர்வதேச பங்காளர்கள் எங்களது பணிப்பொருட்கள் பரந்த அளவில் இணையம், ஸ்ட் கார்ட்ஸ் மற்றும் பிற ஊடகங்கள் மூலமாக பார்வையாளர்களுக்கு கிடைக்கும்படி செய்துள்ளனர். மொபைல் போன் இன் உபயோகத்திற்காக சிறப்பான ஒலி பின்னணி சாதனங்களையும் அதற்கான பயன்பாடுகளையும் தயாரிக்கின்றோம்.

மேம்படுத்தல் செயல்முறை

தனிப்பட்ட தொடர்புகள் மற்றும் ஊடகங்கள் வாயிலாக GRN இன் அருட்பணியை பலரும் அறியுமாறு பரவலாக்க விரும்புகிறோம். இதனால் மக்கள் பணியாலர்களாகவோ தன்னார்வத் தொண்டர்களாகவோ, பிரார்த்தனை ஜெபம், பொருளுதவி, தனிப்பட்ட ஈடுபாடு முதலியவற்றின் மூலமாக இப்பணியில் ஈடுபடும் வாய்ப்பை அளிக்கின்றோம்.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

மேலும் அறிந்து கொள்ள