ஈடுபடுத்தி கொள்ள

ஒரு அருட்பணியாளராக உங்களை நினைத்ததுண்டா? அது ஒருவிஷயமே இல்லை. உங்களை பலவிதத்தில் இந்த GRN தொண்டூழிய பணியில் ஈடுபடுத்தி கொள்ளமுடியும்.

  • GRN பின்னணியில் இருந்து வலுவூட்டக்கூடிய சக்திக்காக முக்கியமான பணியாகிய பிரார்த்தனை செய்தலில் சேருங்கள்.

  • GRN ஒரு இலாப நோக்கமற்ற மிஷினரி அமைப்பு, கடவுளுடைய மக்கள் பரிசாக கொடுக்கும் நன்கொடைகளைக் கொண்டு செயல்படுகிறது.

  • தற்போதைய பணித்திட்ட ஒழுங்குகள், மதிப்பிடப்பட்டுள்ள செலவுகள், இவைப் பற்றிய தகவல்

  • அருட்பணியில் முதல்தர அனுபவமாக GRN இல் ஒரு குறுகியகால மிஷன் பயணம் இருக்கட்டும்.

  • தேவாலயங்கள், சிறிய குழுக்கள் மற்றும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளில் பயன்படுத்துவதற்கான வீடியோக்கள், சுவரொட்டிகள் மற்றும் விளம்பரபொருட்கள்

  • Interested in volunteering with GRN? Find out more about the opportunities available.

  • சேவை செய்கசேவை செய்க - GRN வெளிநாட்டு அல்லது வீட்டில்,முழு நேர அல்லது பகுதி நேர, நீண்ட கால அல்லது குறுகிய கால போன்ற வாய்ப்புகளை கொண்டுள்ளது.
  • எப்படிப்பட்ட நிதியுதவியுடன் GRN இயங்குகிறது?எப்படிப்பட்ட நிதியுதவியுடன் GRN இயங்குகிறது? - தேவனே எங்கள் தேவை அனைத்திற்கும் ஆதாரமாக பல்வேறு வழிகளில் குறிப்பாக உதார மனதுடைய அவர் பிள்ளைகளின் நன்கொடைகள் அன்பளிப்பு மூலம் எங்கள் தேவைகளை சந்திக்கின்றார்.

ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தும் திறன்

இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக, உங்கள் விருப்பங்கள், திறன்கள், மற்றும் கிடைக்கும் தன்மைப் பற்றி எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும்.

பொதுவல்லாத தனிப்பட்ட தகவல்களை GRN மிகவும் கவனமாக கையாளுகிறது. இப்படிவத்தை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் GRNக்கு இதில் உள்ள தகவல்களை உங்கள் வேண்டுகோளின்படி செயல்படுத்துவதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறீர்கள். உங்கள் வேண்டுகோளின்படி வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் அதைப் பயன்படுத்தவோ அல்லது வேறு எவரிடமும் வெளிப்படுத்தவும் மாட்டோம். மேலும் தனியுரிமை கொள்கை தகவல்களுக்கு காண்க தனியுரிமை கொள்கை.

மேலும் அறிந்து கொள்ள