Nicobarese, Southern: Condul மொழி

மொழியின் பெயர்: Nicobarese, Southern: Condul
ISO மொழியின் பெயர்: Southern Nicobarese [nik]
GRN மொழியின் எண்: 14975
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
ROD கிளைமொழி குறியீடு:

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Nicobarese, Southern: Condul

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Nicobarese, Southern: Condul க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Condul
Kondul

Nicobarese, Southern: Condul எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

Nicobarese, Southern: Condul க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

Nicobarese, Southern: Condul பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Intelligible with Car Nicobarese; Bilingual in Hindi.