Nicobarese, Southern: Condul மொழி

மொழியின் பெயர்: Nicobarese, Southern: Condul
GRN மொழியின் எண்: 14975
ISO மொழியின் பெயர்: Southern Nicobarese [nik]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Nicobarese, Southern: Condul

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Nicobarese, Southern: Condul எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

Nicobarese, Southern: Condul க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 4 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Nicobarese, Southern: Condul தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Nicobarese, Southern
Nicobarese, Southern: Great Nicobar
Nicobarese, Southern: Little Nicobar
Nicobarese, Southern: Milo

Nicobarese, Southern: Condul பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Intelligible with Car Nicobarese; Bilingual in Hindi.