Nicobarese, Southern: Great Nicobar மொழி

மொழியின் பெயர்: Nicobarese, Southern: Great Nicobar
ISO மொழியின் பெயர்: Southern Nicobarese [nik]
GRN மொழியின் எண்: 14976
Language Scope: Unknown
Language State: Needs Verification

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Nicobarese, Southern: Great Nicobar

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Nicobarese, Southern: Great Nicobar க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Great Nicobar

Nicobarese, Southern: Great Nicobar எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

Nicobarese, Southern: Great Nicobar க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

Nicobarese, Southern: Great Nicobar பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Intelligible with Car Nicobarese; Bilingual in Hindi.