ภาษา Nzanyi

ชื่อภาษา: Nzanyi
รหัสภาษา ISO: nja
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 15205
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Nzanyi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Njai)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nzanyi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

พระคำแห่งชีวิต (in Nzera)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Nzanyi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน .

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Jesus Film Project films - Nzanyi - (The Jesus Film Project)

ชื่ออื่นสำหรับ Nzanyi

Jeng
Jenge
Kobochi
Kobotshi
Mzangyim
Njai
Njanyi
Njegn
Njei
Njeing
Njeng
Njeny
Nzangi
Zani
Zany

พื้นที่ใช้ภาษา Nzanyi

Cameroon
Nigeria

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Nzanyi

People Groups who speak Nzanyi

Nzanyi;