ภาษา Hrangkhol

ชื่อภาษา: Hrangkhol
รหัสภาษา ISO: hra
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 23048
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Hrangkhol

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต (in Hrangkhol: Tripura)

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Hrangkhol) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

ชื่ออื่นสำหรับ Hrangkhol

Hrangkol

พื้นที่ใช้ภาษา Hrangkhol

India

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Hrangkhol

People Groups who speak Hrangkhol

Hrangkhol;