ภาษา Chinantec, Palantla

ชื่อภาษา: Chinantec, Palantla
รหัสภาษา ISO: cpa
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 2895
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Chinantec, Palantla

Chinanteco de Palantla - Diagnostic.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Chinantec, Palantla

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต w/ SPANISH เพลง

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Chinantec, Palantla) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน Includes songs in SPANISH..

ดาวน์โหลด Chinantec, Palantla

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Chinantec, Palantla ผสมบ้าง

Otros Diagnostic ดาวน์โหลด Otros Diagnostic MP3 ในภาษา Chinantec, Palantla (in Español [Spanish: Mexico])

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Scripture resources - Chinantec, Palantla - (Scripture Earth)
The New Testament - Chinanteco de Palantla - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Chinantec, Palantla - 1997 Wycliffe Bible Translators - (Talking Bibles)

ชื่ออื่นสำหรับ Chinantec, Palantla

Chinantec de Palantla
Chinanteco de Palantla
Chinanteco de San Pedro Tlatepuzco
Chinanteco de Santiago Tlatepusco
Jajme dzae mii
Palantla
Palantla Chinantec (ชื่อภาษา ISO)

พื้นที่ใช้ภาษา Chinantec, Palantla

Mexico

People Groups who speak Chinantec, Palantla

Chinanteco, Palantla;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Chinantec, Palantla

ข้อมูลอื่นๆ: Monolingual New Testament Translation.

จำนวนประชากร: 25,000

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ