ภาษา Chinese, Gan: Fu-Guang

ชื่อภาษา: Chinese, Gan: Fu-Guang
ชื่อภาษา ISO: Chinese, Gan [gan]
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 8815
ภาษารัฐ: Not Verified
รหัสสำเนียงของ ROD:

บันทึกเสียง / วีดีโอ จากแหล่งอื่น

Changed Lives - Chinese, Gan (film) - (Create International)
Study the Bible - (ThirdMill)
The Hope Video - Zhōngwén (Chinese) - (Mars Hill Productions)

ชื่ออื่นสำหรับ Chinese, Gan: Fu-Guang

Fu-Guang
撫州 (ชื่อภาษาถิ่น)

พื้นที่ใช้ภาษา Chinese, Gan: Fu-Guang

China

สำเนียงที่ใกล้เคียงกับภาษา Chinese, Gan: Fu-Guang

People Groups who speak Chinese, Gan: Fu-Guang

Han Chinese, Gan;

ข้อมูลเกี่ยวกับ Chinese, Gan: Fu-Guang

ข้อมูลอื่นๆ: People_Bilingual.

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสายด่วนภาษาของจีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ