unfoldingWord 11 - Lễ Vượt Qua

unfoldingWord 11 - Lễ Vượt Qua

개요: Exodus 11:1-12:32

스크립트 번호: 1211

언어: Vietnamese

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Đức Chúa Trời cảnh báo Pha-ra-ôn rằng nếu ông không cho dân Y-sơ-ra-ên đi, thì Ngài sẽ giết hết thảy con trai đầu lòng của người Ai-cập lẫn súc vật. Khi nghe điều này Pha-ra-ôn vẫn không chịu tin và nghe theo lời Chúa.

Đức Chúa Trời đã cung ứng cách để cứu tất cả con trai đầu lòng của những ai tin Ngài. Mỗi gia đình phải chọn một con chiên con hoàn hảo không tì vết và giết nó.

Chúa bảo dân Y-sơ-ra-ên bôi huyết của chiên con quanh cửa nhà mình, rồi nướng thịt và ăn thật nhanh cùng với bánh không men. Ngài cũng bảo họ hãy chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi Ai-cập đang khi ăn.

Người Y-sơ-ra-ên làm theo tất cả những gì Đức Chúa Trời truyền lệnh. Lúc nửa đêm, Chúa đi qua xứ Ai-cập và giết hết thảy các con trai đầu lòng của họ.

Những nhà nào có huyết bôi trên cửa thì Chúa vượt qua và tất cả mọi người ở bên trong đều được an toàn. Họ được cứu bởi huyết chiên con.

Nhưng người Ai-cập không tin Chúa hoặc không vâng theo mạng lệnh của Ngài. Vì vậy Chúa không vượt qua nhà họ mà giết tất cả con đầu lòng của người Ai-cập.

Mọi con trưởng nam của người Ai-cập đều chết hết, từ con đầu lòng của tù nhân đang ở trong tù cho đến con đầu lòng của Pha-ra-ôn. Nhiều người Ai-cập khóc than vì họ quá đau buồn.

Đêm đó, Pha-ra-ôn cho gọi Môi-se và A-rôn và nói: “Hãy đem dân Y-sơ-ra-ên và rời khỏi Ai-cập ngay lập tức!” Người Ai-cập cũng hối thúc người Y-sơ-ra-ên hãy ra đi ngay lập tức.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons