Tokharian A மொழி

மொழியின் பெயர்: Tokharian A
ISO மொழி குறியீடு: xto
GRN மொழியின் எண்: 23331
Language Scope: ISO Language
Language State: Ancient

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Tokharian A

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை