Chemakum மொழி

மொழியின் பெயர்: Chemakum
ISO மொழி குறியீடு: xch
GRN மொழியின் எண்: 21107
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Chemakum

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Chemakum க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Chimakum