Turkish Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Turkish Sign Language
ISO மொழி குறியீடு: tsm
GRN மொழியின் எண்: 19284
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Turkish Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Turkish Sign Language க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Turk Isaret Dili
土耳其手語
土耳其手语

Turkish Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Turkey

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Turkish Sign Language

Deaf;

Turkish Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.