Jewish Babylonian Aramaic மொழி

மொழியின் பெயர்: Jewish Babylonian Aramaic
ISO மொழி குறியீடு: tmr
GRN மொழியின் எண்: 18968
Language Scope: ISO Language
Language State: Extinct

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Jewish Babylonian Aramaic

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Jewish Babylonian Aramaic க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Babylonian Talmudic Aramaic
Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) (ISO மொழியின் பெயர்)

Jewish Babylonian Aramaic எங்கே பேசப்படுகின்றது

Israel