Arabic, Libyan: Northeast Egyptian Bedawi மொழி

மொழியின் பெயர்: Arabic, Libyan: Northeast Egyptian Bedawi
ISO மொழியின் பெயர்: Libyan Arabic [ayl]
GRN மொழியின் எண்: 7120
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
ROD கிளைமொழி குறியீடு:

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Arabic, Libyan: Northeast Egyptian Bedawi

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Jesus Film Project films - Arabic, Libyan - (The Jesus Film Project)

Arabic, Libyan: Northeast Egyptian Bedawi க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Northeast Egyptian Bedawi Arab

Arabic, Libyan: Northeast Egyptian Bedawi எங்கே பேசப்படுகின்றது

Libya

Arabic, Libyan: Northeast Egyptian Bedawi க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Arabic, Libyan: Northeast Egyptian Bedawi

Akhdam, Arabized Blacks; Arab, Cyrenaican; Arab, general; Arab, Libyan; Bedouin, Fezzan; Bedouin, Kufra; Bedouin, Riyah; Bedouin, Sanusi; Bedouin, Sirtican; Berber, Jalo; Berber, Jofra; Kharga, Selima; Saharawi;