Aka-Jeru மொழி

மொழியின் பெயர்: Aka-Jeru
GRN மொழியின் எண்: 6805
ISO மொழியின் பெயர்: Aka-Jeru [akj]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Aka-Jeru

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Aka-Jeru எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

Aka-Jeru க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Aka-Jeru தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Aka-Jeru பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.