Ethiopian Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Ethiopian Sign Language
GRN மொழியின் எண்: 19020
ISO மொழியின் பெயர்: Ethiopian Sign Language [eth]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Ethiopian Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Bible Stories - Ethiopian Sign Language - DOOR International version - (Bible.is)

Ethiopian Sign Language க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Athiopische Zeichensprache
Äthiopische Zeichensprache
埃塞俄比亚手语
埃塞俄比亞手語

Ethiopian Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Ethiopia

Ethiopian Sign Language க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Ethiopian Sign Language தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Ethiopian Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.