Yevanic மொழி

மொழியின் பெயர்: Yevanic
GRN மொழியின் எண்: 18552
ISO மொழியின் பெயர்: Yevanic [yej]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Yevanic

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Yevanic எங்கே பேசப்படுகின்றது

Israel
United States of America

Yevanic க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Yevanic தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Yevanic பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 50