Wappo மொழி

மொழியின் பெயர்: Wappo
GRN மொழியின் எண்: 18188
ISO மொழியின் பெயர்: Wappo [wao]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Wappo

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Wappo எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America

Wappo க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Wappo தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Wappo பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.

மக்கள் தொகை: 1