Waneci மொழி

மொழியின் பெயர்: Waneci
GRN மொழியின் எண்: 18172
ISO மொழியின் பெயர்: Waneci [wne]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Waneci

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Waneci எங்கே பேசப்படுகின்றது

Pakistan

Waneci க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Waneci தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Waneci பற்றிய தகவல்கள்

மக்கள் தொகை: 95,000