Kuku-Ugbanh மொழி

மொழியின் பெயர்: Kuku-Ugbanh
GRN மொழியின் எண்: 12428
ISO மொழியின் பெயர்: Kuku-Ugbanh [ugb]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Kuku-Ugbanh

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Kuku-Ugbanh எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Kuku-Ugbanh க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Kuku-Ugbanh தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Kuku-Ugbanh பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 6