Wasa [wss]

ISO மொழியின் பெயர்: Wasa
ISO மொழி குறியீடு: wss
மக்கள் தொகை: 309,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Wasa: Amenfi

GRN மொழியின் எண்: 18216
மக்கள் தொகை: 175,000

Wasa: Amenfi க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Amenfi

Wasa: Amenfi எங்கே பேசப்படுகின்றது

Ghana

2. Wasa: Fianse

GRN மொழியின் எண்: 18217
மக்கள் தொகை: 175,000

Wasa: Fianse க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Fianse

Wasa: Fianse எங்கே பேசப்படுகின்றது

Ghana

3. Wassa

GRN மொழியின் எண்: 4549
எழுத்தறிவு: 32

Wassa க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Wasa
Wasaw

Wassa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Ghana

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Wassa

C25231 Becoming a Friend of God

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Wasa

Wasa;