Southern Nisu [nsd]

ISO மொழியின் பெயர்: Southern Nisu
ISO மொழி குறியீடு: nsd
மக்கள் தொகை: 210,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Nisu, Southern

GRN மொழியின் எண்: 20485

Nisu, Southern க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Southern Nisu
南尼苏语
南尼蘇語

Nisu, Southern எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

2. Southern Nisu: Yuanjin

GRN மொழியின் எண்: 18570
மக்கள் தொகை: 800,000

Southern Nisu: Yuanjin க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Yuanjin

Southern Nisu: Yuanjin எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Southern Nisu

Nisu, Jianshui;