Bambassi [myf]

ISO மொழியின் பெயர்: Bambassi
ISO மொழி குறியீடு: myf
மக்கள் தொகை: 5,000

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Bambassi

GRN மொழியின் எண்: 7648
மக்கள் தொகை: 5,000

Bambassi க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Amam
Bambeshi
Didessa
Fadiro
Northern Mao
Siggoyo

Bambassi எங்கே பேசப்படுகின்றது

Ethiopia

2. Bambassi: Kere

GRN மொழியின் எண்: 7649
மக்கள் தொகை: 5,000

Bambassi: Kere க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Didessa
Kere

Bambassi: Kere எங்கே பேசப்படுகின்றது

Ethiopia

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Bambassi

Mao, Northern;