Ganzi [gnz]

ISO மொழியின் பெயர்: Ganzi
ISO மொழி குறியீடு: gnz
மக்கள் தொகை: 1,400

இந்த மொழி குறியீட்டில் உள்ளடங்கிய பேசப்படும் மொழிகளும் கிளை மொழிகளும் GRN அடையாளம் கண்டுள்ளது.

1. Ganzi

GRN மொழியின் எண்: 10023
மக்கள் தொகை: 1,400

Ganzi எங்கே பேசப்படுகின்றது

Central African Republic

2. Ganzi: Yaka

GRN மொழியின் எண்: 10024
மக்கள் தொகை: 1,400

Ganzi: Yaka க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Yaka

Ganzi: Yaka எங்கே பேசப்படுகின்றது

Central African Republic

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Ganzi

Pygmy, Banziri;