ஸிம்பாப்வே

ஸிம்பாப்வே பற்றிய தகவல்கள்

Region:ஆப்பிரிக்கா
Capital:HARARE
Population:12,644,000
Area (sq km):390,759
FIPS Country Code:ZI
ISO Country Code:ZW
GRN Office:

Map of ஸிம்பாப்வே

Map of ஸிம்பாப்வே

ஸிம்பாப்வே இல் பேசப்படும் மொழிகளும் கிளைமொழிகளும்

  • Other Language Options
    கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
    மொழியின் பெயர்கள்
    பழமையான உள்ளூர் மொழிகள்

15 மொழியின் பெயர்கள் காணப்படுகின்றன


மொழியின் பெயர்கள் கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Chimanyika [Zimbabwe]
English: Africa [Sierra Leone]
Kalanga [Zimbabwe]
Kunda [Zimbabwe]
Nambya [Zimbabwe]
Ndau [Zimbabwe]
Ndebele: Zimbabwe
Nyanja: Chewa [Zimbabwe]
Shona [Australia]
Shona: Chizezuru [Zimbabwe]
Shona: Karanga [Zimbabwe]
Tsonga [South Africa]
Tswana [Zimbabwe]
Venda [South Africa]
Xhosa [South Africa]

மக்கள் குழுக்களில் ஸிம்பாப்வே

Afrikaner; Ajao; Bemba; Birwa; British; Coloured; Deaf; Doma, Vadoma; Dombe; Greek; Jew, English Speaking; Kalanga; Kua; Kunda; Lozi; Makua, Makhuwa-Meetto; Manyika; Marathi; Nambya; Ndau, Shona; Ndebele; Nsenga; Nyanja; Nyungwe; Pedi, North Sotho; Portuguese; Sena; Shona; Shona-Karanga; Shona-Korekore; Shona-Zezuru; Swazi; Tawara; Tonga, Zambezi; Tshara-Tshao; Tsonga; Tswa; Tswana; Tswana-Tawana; Tumbuka; Venda; Xhosa; Zimbabwian Gujarati; Zulu;

ஸிம்பாப்வே பற்றிய செய்திகள்