LOER, LUISTER EN LEWE Boek 2: Magtige manne van God

LOER, LUISTER EN LEWE Boek 2: Magtige manne van God

概要: Jacob, Joseph, Moses. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

文本編號: 419

語言: Afrikaans

主題: Sin and Satan (Deliverance, Judgement, Sin, disobedience); Christ (Jesus, Our Substitute, Sacrifice / Atonement); Eternal life (Salvation); Character of God (Nature, character of God, Word of God (the Bible)); Living as a Christian (Obedience, No other gods, idols, Forgiveness, Faith, trust, believe in Jesus); Bible timeline (Law of God, Gospel, Good News); Problems (Problems, troubles, worries)

聽眾: General

樣式: Monolog

類型/流派: Bible Stories & Teac

目的: Teaching

聖經摘錄: Paraphrase

狀態: Publishable

文本文字

Inleiding

Inleiding

Goeiedag. Ken jy die lewende God? Kom ek vertel jou van 'n paar manne wat Hom geken het. Kyk na die prente in die oranje boek terwyl jy luister en blaai na die volgende prent wanneer jy hierdie musiek hoor.

Prent 1: Die Twee Broers

Prent 1: Die Twee Broers

Genesis 25:21-34, 27:1-29

Die twee broers in hierdie prent is besig om 'n ooreenkoms aan te gaan. Die een wat Esau genoem word, is 'n grootwildjagter. Jakob, sy broer, het 'n lekker ete voorberei. Esau is baie honger. Hy het so pas van 'n jagtog af teruggekom. Daarom vra hy sy broer Jakob vir 'n bietjie van die lekker kos. Maar Jakob sê vir Esau: "Verkoop eers jou reg as eersgeborene aan my." Jakob se naam beteken "bedrieër" en hy het somtyds ander mense gekul.

Jakob wou die erfporsie hê wat sy ouer broer Esau toegekom het. Esau het nie veel vir sy erfporsie omgegee nie. Hy het net aan sy honger maag gedink. Daarom het hy sy eersgeboortereg vir 'n bord kos verkoop.

Prent 2: Jakob Se Droom

Prent 2: Jakob Se Droom

Genesis 28:10-22

Daarna het Esau vir Jakob gehaat. Hy wou hom doodmaak. Jakob moes van sy ouerhuis af wegvlug. Teen sononder het hy langs die pad gaan lê en slaap. Toe het hy 'n droom gehad. Hy het God in die hemel gesien en engele van God wat na die aarde neerdaal. God het vir Jakob gesê: "Ek sal die grond waarop jy lê, vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde ... en in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat Ek jou beloof het." God het geweet dat Jakob 'n bedrieër was, maar God het vir Jakob liefgehad en wou hom verander (nuutmaak). Daarom het God al hierdie wonderlike beloftes vir hom gegee.

Prent 3: Jakob En Laban

Prent 3: Jakob En Laban

Genesis 29:1 - 31:55

Jakob het vir sy oom Laban gaan werk. Hy wou ook met Laban se jonger dogter, Ragel, trou. Daarvoor moes hy sewe jaar lank vir Laban werk. Toe het Laban vir Jakob bedrieg sodat hy eers met sy oudste dogter moes trou. Laban het vir Jakob nog sewe jaar lank vir Ragel laat werk. Jakob het ook vir Laban bedrieg, om die beste vee van Laban se troppe as vergoeding in die hande te kry. Jakob het Laban se seuns hoor sê: "Jakob het alles gevat wat aan Pa behoort." Jakob het ook gesien dat Laban nie meer soos voorheen oor hom voel nie."?. Toe het God vir Jakob gesê: "Gaan terug na jou vaderland, na jou familie toe. Ek sal by jou wees."

Prent 4: Jakob Ontmoet Die Here

Prent 4: Jakob Ontmoet Die Here

Genesis 32:1-32

Jakob wou na sy vaderland terugkeer, maar hy was bang vir Esau. Bedrieërs lewe dikwels in vrees vir die wraak van ander. Een nag op sy terugreis het daar 'n man na Jakob toe gekom. Hy het die hele nag met Jakob gestoei. Die man het Jakob se heup uit sy potjie geslaan. Hy het vir Jakob gesê: "Los my, want die dag breek." Jakob het geantwoord: "Ek sal jou net los as jy my seën." Daarom het die man vir Jakob gesê: "Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel..." Israel beteken "hy voer stryd teen God". Hy het vir Jakob net daar geseën, en Jakob het gesê: "[E]k het God van aangesig tot aangesig gesien en tog het ek nie omgekom nie."

God het gekom om Jakob, die bedrieër, swak te maak; sodat Hy hom kon verander. Israel het in vrede na sy familie teruggekeer. Hy het die vader van 'n groot nasie geword wat vir God aanbid het.

Prent 5: Josef Se Droom

Prent 5: Josef Se Droom

Genesis 37:1-11

Jakob, wat ook Israel genoem is, het twaalf seuns gehad. Sy lieflingseun was Josef. Jakob het vir Josef 'n pragtige kleed laat maak. Josef se broers was jaloers op hom. Een nag het Josef 'n droom gehad. Hy het vir sy broers daarvan vertel: "Luister na die droom wat ek gehad het. Ons was op die land besig om gerwe te bind en skielik gaan staan my gerf regop en julle gerwe gaan staan daar rondom en hulle buig voor myne." Die broers was baie kwaad. Het hierdie droom beteken dat hulle voor hulle jongste broer sou neerbuig? Hulle het Josef gehaat en het na 'n geleentheid gesoek om hom kwaad aan te doen.

Prent 6: Josef Word Verkoop

Prent 6: Josef Word Verkoop

Genesis 37:12-36

Josef se broers was ver van die huis af waar hulle die vee opgepas het. Jakob het vir Josef gesê: "Gaan kyk of alles nog reg is by jou broers en met die kleinvee en kom vertel my alles." Toe die broers Josef sien aankom, het hulle besluit om hom dood te maak. Hulle het sy pragtige kleed van hom afgeruk en hom in 'n droë put gegooi. Toe het een van die broers gesê: "Watter nut het dit vir ons om ons broer dood te maak ...? Kom ons verkoop hom ..." Net toe kom daar 'n groep handelaars verby, en Josef se broers het hom aan hulle verkoop. Toe het hulle Josef se kleed met die bloed van 'n bok besmeer en na hulle vader toe geneem. Jakob het gedink dat Josef deur 'n wilde dier doodgemaak is. Hy het baie oor hom getreur.

Prent 7: Josef En Die Slegte Vrou

Prent 7: Josef En Die Slegte Vrou

Genesis 39:1-20

Die handelaars het vir Josef weer in die land Egipte gaan verkoop. Daar het hy die slaaf geword van 'n man met die naam Potifar. Potifar was 'n belangrike man in diens van die Egiptiese koning. Die Here was met Josef en hy was suksesvol in alles wat hy gedoen het. Gou is hy as hoof van Potifar se huishouding aangestel. Josef was 'n aantreklike jong man. Potifar se vrou wou hom vir haarself hê. Sy het Josef probeer dwing om by haar te lê. Josef het geweet dat dit verkeerd is, daarom het hy geweier. So het hy een dag uit die huis gevlug, maar Potifar se vrou het hom aan 'n stuk van sy klere gegryp. Dit het in haar hand agtergebly. Sy het die kledingstuk na haar man toe geneem en Josef daarvan beskuldig dat hy probeer het om haar te molesteer. Daarom het Potifar vir Josef onskuldig in die tronk laat gooi.

Prent 8: Josef in Die Tronk

Prent 8: Josef in Die Tronk

Genesis 39:20 - 40:23

Die Here was met Josef, ook terwyl hy in die tronk was. Josef is gou in beheer van al die gevangenes geplaas. Die koning se skinker en bakker was ook in die tronk. Een nag het hulle elkeen 'n droom gehad. Hulle het gedink dat daar niemand was wat vir hulle die betekenis van die drome kon uitlê nie. Josef het toe vir hulle gesê: "God ken julle drome se uitleg (wat dit beteken). Vertel die drome vir my." Die skinker vertel toe vir Josef: "In my droom het ek 'n wingerdstok ... gesien, en aan die wingerdstok was daar drie lote ... ek het die druiwe gepluk en daarin (in die koning se beker) uitgedruk. Toe gee ek die beker vir die farao." Josef het vir hom die betekenis van die droom vertel. Hy het gesê: "Oor drie dae sal die farao ... jou in jou amp herstel." Die bakker het ook vir Josef sy droom vertel, maar sy droom het beteken dat hy oor drie dae doodgemaak sou word.

Drie dae later is die skinker toe vrygelaat en die bakker doodgemaak, net soos God dit aan Josef openbaar het.

Prent 9: Die Koning Se Droom

Prent 9: Die Koning Se Droom

Genesis 41:1-40

Josef het nog twee jaar in die tronk gebly. Toe het die koning van Egipte ook een nag 'n droom gehad. Hy het sewe vet koeie by die rivier gesien. Sewe maer koeie het uit die rivier gekom en die vet koeie opgevreet. Niemand kon vir die koning die betekenis van sy droom uitlê nie.

Toe vertel die koning se skinker hom van Josef. Die koning het Josef uit die tronk laat haal. Josef het vir die koning die betekenis van sy droom uitgelê: "Wat God wil doen, het Hy aan u meegedeel." Daar sal sewe jaar van oorvloed en goeie oeste in Egipte wees. Daarna sal daar sewe jare van hongersnood wees. Kies 'n verstandige man en plaas hom in beheer van die hele Egipte. Laat hierdie man en 'n paar helpers tydens die sewe jare van oorvloed van die graan bymekaarmaak en wegsit vir die sewe jare van hongersnood. Die koning het besef dat God met Josef was; daarom het hy hom as heerser oor die hele Egipte aangestel.

Prent 10: Josef Heers Oor Egipte

Prent 10: Josef Heers Oor Egipte

Genesis 41:47 - 42:28

Gedurende die sewe jare van oorvloed in Egipte het Josef baie graan opgegaar. Toe die sewe jare van hongersnood aanbreek, het hy die graan aan die mense van Egipte verkoop. Maar daar was ook in Kanaän hongersnood. Daarom het die tien broers van Josef gekom om kos in Egipte te koop. Hulle het nie geweet dat Josef die heerser van Egipte was nie, maar hy het hulle herken. Hy het hulle daarvan beskuldig dat hulle spioene was en hulle in die tronk laat sit. Na drie dae het hy vir hulle gesê: Om te bewys dat julle eerlike manne is, moet julle julle jongste broer van wie julle my vertel het, na my toe bring. Hy het een van die broers in die tronk gehou en die ander toegelaat om graan na hulle familie toe te vat.

Prent 11: Josef Maak Hom Aan Sy Broers Bekend

Prent 11: Josef Maak Hom Aan Sy Broers Bekend

Genesis 43:1 - 45:27

Josef se broers was bang om na Egipte terug te gaan, maar hulle het gou weer graan nodig gehad. Daarom het hulle hulle jongste broer Benjamin saamgeneem en na Josef in Egipte teruggegaan. Josef het hulle nog steeds nie vertel wie hy was nie.

Hy het aan hulle graan verkoop, maar een van sy diensknegte aangesê om die geld in hulle sakke terug te sit en om sy kosbare silwer beker in die graansak van die jongste broer weg te steek. Toe het hy sy amptenare agter die broers aangestuur om hulle van die diefstal te beskuldig. Die broers het omgedraai en teruggegaan na Josef se huis. Daar het hulle almal voor Josef neergebuig, net soos die gerwe vroeër in Josef se droom, en by hom om genade gepleit. Josef het begin huil. Hy kon nie meer sy geheim bewaar nie. Hy vertel hulle toe: "Ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop, en ek is Egipte toe gebring." Hy het Benjamin omhels en gehuil terwyl hy hom en sy ander broers gesoen het. Josef het vir hulle groot geskenke gegee, en ook vir sy pa geskenke saamgestuur. Hy het vir hulle gesê om na Egipte terug te kom en hulle families en hulle vader met hulle saam te bring. Die broers het huis toe gegaan en vir hulle vader vertel: "Josef leef nog. Hy regeer oor die hele Egipte."

Prent 12: Jakob by Josef in Egipte

Prent 12: Jakob by Josef in Egipte

Genesis 45:28 - 50:26

Jakob het sy hele familie en alles wat hy besit het, geneem en in Egipte gaan woon. Toe Jakob vir Josef sien, het hy hom omhels en hulle het altwee gehuil. Later het hy sy hande op Josef se twee seuns gelê en hulle geseën. Hulle het groot leiers onder die stamme van Israel geword. Jakob het as 'n baie ou man in Egipte gesterf. Josef se broers het toe bang geraak oor die onreg wat hulle hom aangedoen het. Maar Josef het vir hulle gesê: "Moenie bang wees nie. ... Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen: Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het."

Inleiding

Inleiding

Die afstammelinge van Jakob, die Israeliete, het in Egipte bly woon en hulle het so 'n groot nasie geword dat die Egiptiese koning vir hulle bang geword het. Hy het toe van hulle slawe gemaak. Maar daar was 'n man met die naam Moses, ook 'n Israeliet, wat sterk was in die Here en wat God se volk van die slawerny uit Egipte gered het. Kyk na die prente terwyl jy luister. Wees gereed om na die volgende prent te blaai wanneer jy hierdie musiek hoor.

Prent 13: Die Baba Moses

Prent 13: Die Baba Moses

Eksodus 1:1 - 2:10

Moses is 300 jaar ná Jakob in Egipte gebore. Teen hierdie tyd was die Israelitiese volk so groot, dat die koning van Egipte hulle baie swaar laat werk het; hulle is sleg behandel. Hy het ook beveel dat al hulle babaseuns doodgemaak moes word. Maar toe Moses gebore is, het sy ma hom weggesteek. Sy het hom in 'n mandjie gesit en hom tussen die riete in die rivier weggesteek. Sy suster Miriam het daar naby gaan staan om 'n ogie te hou. Die koning se dogter het gekom om in die rivier te swem. Sy het op die mandjie met Moses in afgekom. Moses het begin huil. Die koning se dogter het hom jammer gekry; daarom het sy besluit om hom as haar seun aan te neem. Moses het in die koning se paleis grootgeword. Hy het al die gebruike en gewoontes van die Egiptenare geleer en 'n belangrike man geword.

Prent 14: Moses En Die Brandende Braambos

Prent 14: Moses En Die Brandende Braambos

Eksodus 2:11 - 4:17

Eendag het Moses gesien hoe 'n Egiptenaar 'n Israelitiese slaaf slaan. Moses wou sy eie mense help en daarom het hy die Egiptenaar doodgeslaan. Maar toe moes Moses van die koning af wegvlug. Hy het vir veertig jaar lank in die Sinai-woestyn gaan bly. Op 'n dag het hy 'n baie snaakse ding gesien. Hy het 'n bos gesien wat brand, maar dit het nie uitgebrand nie. Toe het God met Moses uit die brandende bos begin praat: "Ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien ... Daarom stuur Ek jou na die farao toe sodat jy my volk, die Israeliete, uit Egipte kan bevry."

Prent 15: Moses Gaan Terug Na Die Koning

Prent 15: Moses Gaan Terug Na Die Koning

Eksodus 3:11 - 10:29

Moses was bang, maar hy het op God vertrou en na Egipte toe teruggegaan. Sy broer Aäron het saam met hom gegaan. Hulle het vir die koning gesê: "So sê die Here die God van Israel: Laat my volk gaan om tot my eer 'n fees in die woestyn te vier." Maar die koning het gesê: "Ek ken die Here nie, en ek sal Israel nie laat gaan nie!" Daarna het die koning die Israeliete nog slegter behandel. God het vir Moses gesê: "As Ek Egipte tref, sal hulle besef dat Ek die Here is, en dan sal Ek Israel tussen hulle uit laat trek." God het ook gesê: "As die farao (dit is die Egiptiese koning) vir julle sê: 'Doen bietjie 'n wonderteken,' moet jy vir Aäron sê: Vat jou kierie en gooi dit voor die farao neer dat dit 'n groot slang word."

Aäron het so gemaak en die koning het die krag van God gesien, maar hy wou nie die volk laat gaan nie. So het die Here baie wonderwerke teen die Egiptenare gedoen. Hy het al die water van Egipte in bloed verander sodat al die Egiptenare langs die groot Nylrivier moes grawe vir drinkwater. Hy het plae van paddas, muggies, steekvlieë, pes onder die vee, swere, hael, donkerte en sprinkane oor Egipte gebring. God het die towenaars toegelaat om sommige van hierdie wonders na te doen, maar die Here het ook wonderwerke gedoen wat die towenaars nie kon nadoen nie. Hierdeur het God die koning gewaarsku dat Hy baie sterker en magtiger as die Egiptiese towenaars was. Maar die koning het nog steeds geweier om God te gehoorsaam en wou nie die Israeliete laat trek nie.

Prent 16: ’N Lam Word Geoffer

Prent 16: ’N Lam Word Geoffer

Eksodus 12:1-36

God het weer met Moses gepraat en vir hom gesê: "Sê vir Israel dat elke familie 'n lam moet slag. Hulle moet van die bloed neem en dit aan die sykante en die bokant van die deurkosyne van hulle huise smeer. Ek sal deur die land Egipte gaan. Ek sal elke manlike eersgeborene doodmaak. Maar as Ek die bloed aan julle huise sien, sal Ek by julle verbygaan en julle nie leed aandoen nie." God het gedoen soos Hy beloof het. Daardie nag het al die eersgebore seuns van Egipte gesterf. Maar nie een van die Israeliete se eersgeborenes het gesterf nie. Toe het die koning vir Moses laat roep en gesê: "Gee pad onder my mense uit, julle twee en al die ander Israeliete! Gaan dien die Here soos julle gevra het!"

Prent 17: Die Trek Deur Die Rietsee

Prent 17: Die Trek Deur Die Rietsee

Eksodus 13:17 - 14:31

Moses het die mense van Israel uit Egipte uitgelei. God het voor hulle uitgetrek in die vorm van 'n wolk- en 'n vuurkolom. Toe die Egiptiese koning hoor dat die Israeliete vir goed weg is, het hy en sy onderdane kwaad geword, omdat hulle hulle slawe-arbeid verloor het. Die koning en sy hele leër het die Israeliete agternagesit om hulle terug te neem Egipte toe.

Die Israeliete het by 'n groot see gekom wat hulle nie kon oorsteek nie. Die Egiptenare was besig om hulle van agter in te haal. Die Israeliete kon nie ontsnap nie. Moses het vir Israel gesê: "Moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenare nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie."

Toe het God 'n pad deur die see oopgemaak en die Israeliete het op droë grond deur die see getrek. Die Egiptenare het hulle probeer volg, maar die water het opgekom en bo-oor hulle gespoel. Al die Egiptenare het verdrink en Israel is gered.

Prent 18: Kos En Water in Die Woestyn

Prent 18: Kos En Water in Die Woestyn

Eksodus 16:1 - 17:7

Moses het die volk verder die woestyn in gelei. Daar het hulle nie genoeg kos gehad om te eet nie; daarom het hulle teenoor Moses, Aäron en die Here gekla. Elke aand het God swerms klein voëltjies vir die volk gestuur om te eet. Elke oggend het daar klein vlokkies soos brood op die grond verskyn. Die mense het dit "manna" genoem. Toe daar geen water was nie, was die Israeliete weer ontevrede met Moses. Moses het vir hulle gesê: "Waarom maak julle rusie met my? Waarom stel julle die geduld van die Here op die proef?" Moses het tot God gebid en God het hom geantwoord: "Vat ook die kierie ... Dan moet jy teen die rots slaan, en daar sal water uitloop vir die volk om te drink." Veertig jaar lank het die Here vir die volk Israel in die woestyn gesorg.

Prent 19: Moses Op Die Berg Van Die Here

Prent 19: Moses Op Die Berg Van Die Here

Eksodus 19:1 - 20:17; Psalm 19:11; Johannes 14:15

Die Israeliete het by die berg Sinai gekom. God het op die berg neergedaal met donderslae, weerligstrale, wolke en vuur. Moses het teen die berg opgegaan en God het met hom gepraat: "Ek is die Here jou God ... Jy mag naas My geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld ... maak ... nie. Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie ... Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat (rusdag) van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie ... Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig (ingestel)." Verder het God gesê: "Eer jou vader en jou moeder ... Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer ... vrou ... slaaf ... bees ... donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie."

God het die wette en ander opdragte op kliptafels neergeskryf en Moses het die kliptafels van die berg af gebring na die volk om hulle te leer. Vandag vind ons hierdie wette van God in die Bybel.

Prent 20: Die Slang Bo-Op Die Paal

Prent 20: Die Slang Bo-Op Die Paal

Numeri 21:4-9; Deuteronomium 18:18

Die Israeliete het belowe om God se wette te onderhou, maar hulle het dit nie gedoen nie. Die volk het weer teenoor Moses en God begin kla: "Waarom het U ons uit Egipte laat trek net om in die woestyn te sterwe? Hier is nie brood en water nie, en ons is sat vir hierdie slegte kos."

God het hulle gestraf deur giftige slange onder hulle te stuur. Baie mense het van die slangbyte gesterf. Die volk het na Moses om hulp geroep en Moses het vir hulle gebid.

Toe het God vir Moses gesê: "Maak 'n beeld van 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Elkeen wat gepik is en daarna opkyk, sal lewe." Moses het 'n slang van koper gemaak en dit bo-op 'n paal gesit. En elkeen wat deur 'n slang gepik is en na die koperslang gekyk het, het bly lewe.

Moses was een van die grootste leiers en profete wat Israel ooit gehad het. Veertig jaar lank het hy die volk deur die woestyn gelei. Voor Moses gesterf het, het God vir hom gesê: "Ek sal 'n profeet vir hulle na vore laat kom, een van hulle volksgenote. Hy sal soos jy wees. Ek sal my woorde in sy mond gee, en hy sal vir sy volksgenote alles sê wat Ek hom beveel."

Prent 21: Jesus Voed Die Mense

Prent 21: Jesus Voed Die Mense

Johannes 6:1-58

Die mense van Israel het jare lank op hierdie profeet gewag. Uiteindelik is Jesus Christus in die land Israel gebore. Hy het die mense van God geleer, net soos Moses in die woestyn gedoen het. Eendag het die mense na 'n afgeleë plek gegaan om na Jesus te luister. Hulle het later honger geword, maar hulle het geen kos gehad nie. 'n Jong seun het vyf brode en twee klein vissies gehad. Jesus het die brood en die vis geneem, God daarvoor gedank en al die mense met hierdie kos gevoed. Daar was meer as 5 000 mense.

Die mense het gesê: "Hy is werklik die Profeet, die Een wat na die wêreld toe moes kom." Die volgende dag het Jesus vir hulle gesê: "Ek is die brood wat die lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie." Ons sal in die volgende prente meer van Jesus leer.

Prent 22: Jesus Praat Met Moses

Prent 22: Jesus Praat Met Moses

Matteus 17:1-8; Lukas 9:28-36

Eendag het Jesus drie van sy dissipels saam met Hom teen 'n berg opgevat om te bid. "Dissipels" beteken hulle was volgelinge en vriende. Terwyl Jesus gebid het, het sy gesig verander en helder en stralend geword. Moses en Elia het in 'n hemelse glans saam met Jesus verskyn. Moses en Elia was albei profete van God. Hulle het baie, baie jare voordat Jesus na die aarde toe gekom het, gelewe. Moses en Elia het met Hom gepraat oor sy werk hier op aarde, wat hy deur sy sterwe en opstanding sou voltooi.

Toe het 'n wolk gekom en hulle almal oordek. Die stem van God het uit die wolk gepraat en gesê: "Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug. Luister na Hom." Toe die stem klaar gepraat het, het die dissipels net vir Jesus daar sien staan.

Prent 23: Jesus Het Vir Ons Gesterf

Prent 23: Jesus Het Vir Ons Gesterf

Johannes 3:14-16

Baie mense het Jesus verwerp en dit reggekry om Hom te laat doodmaak. Soldate het Hom aan 'n houtkruis vasgespyker. Hulle het twee ander mans saam met Jesus doodgemaak. Hierdie twee mans was diewe en moordenaars, maar Jesus het nooit die wette van God oortree nie. Maar ek en jy het God se wette oortree.

Soos alle ander mense op aarde verdien ons God se straf van verdelging; dit is om vir ewig uitgesluit te wees uit God se teenwoordigheid. Tog het God alle mense lief. Hy wil nie hê dat ons moet hel toe gaan en so vir ewig van Hom geskei moet wees nie. Daarom het God sy Seun Jesus na die aarde gestuur om die straf vir ons sondes te verduur. In Moses se tyd het die bloed van die paaslam gevloei om die Israeliete teen God se straf in Egipte te beskerm. Net so het Jesus, die Lam van God, gesterf as 'n offer vir ons. Sy bloed is die betaling vir ons sonde, jou sonde en myne. Soos Moses die koperslang aan die paal opgehang het, net so moes Jesus aan die kruis hang, sodat elkeen wat in Hom glo, die ewige lewe mag hê, as 'n geskenk van God. "God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê."

Prent 24: Jesus Vaar Op Na Die Hemel

Prent 24: Jesus Vaar Op Na Die Hemel

Johannes 19:38; Handelinge 1:6-11

Die dooie liggaam van Jesus is van die kruis afgehaal en in 'n graf neergelê. Maar op die derde dag het Jesus uit die dood opgestaan en 40 dae daarna het sy dissipels gesien hoe Hy na die hemel opvaar. Jesus lewe vandag nog. Moses en almal wat as gelowiges gesterf het, lewe ook. Hulle is in die hemel. Moses was 'n groot leier en 'n profeet van God, maar Jesus is die Seun van God. Hy is baie groter as Moses. Moses het Israel deur die see gelei en hulle is van die Egiptenare gered. Maar Jesus het gekom om almal wat in Hom glo en Hom volg, te red. Eendag sal Jesus terugkom na die aarde, net soos Hy na die hemel opgevaar het. Hy sal almal wat in Hom glo, saam met Hom neem om by Hom in die hemel te wees.

Is jy gereed om saam met Jesus te gaan? Hy kan dalk vandag kom! Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word.

相關信息

免費下載 - 免費下載傳教及發展教會組織所用的錄音、圖片、文本和其他相關資料。內容包括聖經故事與傳教課程,并已被翻譯成上千種語言。

"看,聽,活" 視聽 - 這組之八個方案 每個有24張圖片均是優秀的系統性傳福音和基督教教義。該系列研究舊約人物,耶穌的生平,和早期教會的教程。提供數百種語言。

如何運用GRN的音頻和視頻資源 - 第一部份: 使福音分享容易 - 這篇文章介紹了一些GRN所提供的音頻和視頻資源在傳道多方面的應用。

如何使用GRN影音資源 - 第2部分: 深入了解 - 此文章進一步解釋人們是如何從故事學習,及為什麼這些故事並沒有很多評注.

環球錄音網音頻圖書館 - 提供mp3,CD和磁帶形式的傳播福音和基本的宣教材料,適宜人們的需要和文化。錄音材料的形式多樣,包括簡單的聖經故事,福音信息,經文朗誦和歌曲。

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach