Tok Pisin taalnaam

Taalnaam: Tok Pisin
ISO Taalcode: tpi
GRN Taalnummer: 380
Taalomvang: ISO Language
Taalstaat: Verified

Voorbeeld van Tok Pisin

Tok Pisin - The Two Roads.mp3

Audio opnamen beschikbaar in Tok Pisin

Deze opnamen zijn bestemd voor evangelisatie en basisonderricht in de Bijbel. Zij hebben als doel het evangelie bekend te maken aan ongeletterde mensen of orale culturen, m.n. aan de onbereikte bevolkingsgroepen.

Can God Forgive Me?

Audio met korte Bijbelverhalen en evangelisatieboodschappen, die het Verlossingsplan uitleggen en eenvoudig Bijbelonderricht geven. Bij elke opname is rekening gehouden met de cultuur bij de keuze van relevante Schriftgedeeltes. Zo mogelijk bevat de opname liederen en muziek.

God em i Bikpela [He Is Lord]

Verschillende Muziek en onderwijsprogramma's, zoals de materialen van de Scripture Gift Mission.

Goed Nieuws

Audio-visuele Bijbellessen in 40 delen met afbeeldingen. Deze geven zowel een overzicht van de Bijbel vanaf de Schepping tot en met Christus als onderwijs over het leven als Christen. Deze zijn bestemd voor evangelisatie en gemeentestichting.

Het Levende Woord

Audio met korte Bijbelverhalen en evangelisatieboodschappen, die het Verlossingsplan uitleggen en eenvoudig Bijbelonderricht geven. Bij elke opname is rekening gehouden met de cultuur bij de keuze van relevante Schriftgedeeltes. Zo mogelijk bevat de opname liederen en muziek.

Jisas i Namba Wan [Ramu Singers]

Verzameling van christelijke muziek of liederen.

Kijk, Luister & Leef1 Begin met God

Boek 1 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Adam, Noach, Job, en Abraham. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef2 Machtige mannen van God

Boek 2 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jacob, Jozef, en Mozes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef 4 Dienaren van God

Boek 4 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Ruth, Samuël, David, en Elia. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef5 Op de proef gesteld voor God

Boek 5 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Elisa, Daniël, Jona, Nehemia en Esther. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef6 JEZUS - Leraar en Geneesheer

Boek 6 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Matthew en Mark. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef7 JEZUS - Heer en Redder

Boek 7 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jezus uit het evangelie van Lucas en Johannes. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Kijk, Luister & Leef8 Handelingen van de Heilige Geest

Boek 8 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over de vroege gemeente en Paulus. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Liederen

Verzameling van christelijke muziek of liederen.

Liederen & Testimonies from Gokto

Verschillende Muziek en onderwijsprogramma's, zoals de materialen van de Scripture Gift Mission.

LL3 Overwinning door God

Boek 3 uit een serie van audio-visuele Bijbelverhalen over Jozua, Deborah, Gideon en Simson. Dit is bestemd voor evangelisatie, gemeentestichting en systematisch Bijbelonderricht.

Mi laik soim yu pren bilong mi Jisas [YBS Singing]

Verschillende Muziek en onderwijsprogramma's, zoals de materialen van de Scripture Gift Mission.

Ol Stik Bilong Stori

Boodschappen van locale gelovigen voor evangelisatie, geloofsgroei en ter bemoediging. Mogelijk gekleurd door eigen denominatie, maar in overeenstemming met algemeen erkend christelijk onderwijs.

Praise Liederen

Verzameling van christelijke muziek of liederen.

Yu Kam Long Jisas [Liederen & Testimonies (You come to Jesus)]

Verzameling van christelijke muziek of liederen.

Download Tok Pisin

Opnamen van andere talen die delen bevatten van Tok Pisin

Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Abau: Itam)
Het Levende Woord 1w/ TOK PISIN Liederen (in Abau: Upriver)
Het Levende Woord 2 w/ TOK PISIN Liederen (in Abau: Upriver)
Het Levende Woord 2 (in Abu)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Agi)
Het Levende Woord (in Agrame)
Het Levende Woord (in Ak)
Het Levende Woord (in Alu)
Het Levende Woord (in Ama)
Het Levende Woord 1w/ TOK PISIN Liederen (in Amanab)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Amol: Arang Mol)
Het Levende Woord (in Amto)
Liederen (in Angal Heneng: Nembi)
Het Levende Woord (in Aro)
Het Levende Woord 1 (in Au)
Het Levende Woord 2 w/ TOK PISIN Liederen (in Au)
Het Levende Woord (in Autu)
Het Levende Woord (in Awun)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Baibai)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Biksi)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Blimo)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Bo)
Goed Nieuws w/ TOK PISIN Liederen (in Bombieta)
Het Levende Woord (in Bo'yei)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Bragat)
Het Levende Woord (in Breri Group)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Busan)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Chambri)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Daonda)
Het Levende Woord (in Dla)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Dumo Group)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Eitiep)
Het Levende Woord (in Galu)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Gnau)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Guraso)
Het Levende Woord (in Kalam Group)
Het Levende Woord (in Kalou)
Het Levende Woord w/ Tok Pisin Liederen (in Karawa)
Gospel Messages (and Liederen) (in Kayik)
Het Levende Woord (in Kilmeri)
Het Levende Woord (in Koromu)
Goed Nieuws (in Kovai)
Het Levende Woord w/ Liederen in TOK PISIN (in Kovai)
Het Levende Woord (in Kwomtari)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Mogiala)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Nagatiman)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Nai)
Goed Nieuws 1-20 (in Namia)
Het Levende Woord (in Namia)
Het Levende Woord 1 (in Niksek)
Het Levende Woord 2 (in Niksek)
Het Levende Woord (in Nimo)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Ningil)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Nuku)
Het Levende Woord 1 w/ TOK PISIN Liederen (in Olo)
Het Levende Woord 2 w/ TOK PISIN Liederen (in Olo)
Het Levende Woord (in One)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Pahi)
Het Levende Woord 1 w/ TOK PISIN song (in Safeyoka)
Het Levende Woord 2 (in Safeyoka)
Het Levende Woord (in Samanai: Amau)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Simog)
Het Levende Woord (in Sita)
Goed Nieuws 1-20 (in Sursurunga)
Het Levende Woord (in Raosiara [Teop: Rausara])
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Waris)
Het Levende Woord (in Yagaria)
Het Levende Woord w/ Tok Pisin Liederen (in Yahang)
Het Levende Woord 1 (in Yangumdai Group)
Het Levende Woord 2 (in Yangumdai Group)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Yapunda)
Het Levende Woord (in Yauo)
Het Levende Woord w/ Tok Pisin Liederen (in Yemeraba)
Het Levende Woord (in Yerakai)
Het Levende Woord w/ TOK PISIN Liederen (in Yigel)

Audio/Video van andere bronnen

Jesus Film Project films - Tok Pisin - (The Jesus Film Project)
The Jesus Story (audiodrama) - Tok-Pisin - (The Jesus Film Project)
The New Testament - Tok Pisin - (Faith Comes By Hearing)
The New Testament - Tok Pisin - (PNG Scriptures)

Andere namen voor Tok Pisin

Bahasa Tok Pisin
Melanesian English
Neomelanesian
Neo-Melanesian
Neumelanesisch
New Guinea Pidgin English
Pidgin
Pisin
Ток-Писин
托克皮辛語; 巴布亞皮欽語
托克皮辛语; 巴布亚皮钦语

Waar Tok Pisin wordt gesproken

Australia
Papua New Guinea

Mense Groepe wat Tok Pisin praat

Bibasa; Detribalized; Neo-Melanesian Papuan;

Informatie over Tok Pisin

Overige informatie: National language; Christian; Bible.

Werk samen met GRN aan deze taal

Ben jij gepassioneerd over Jezus en de verkondiging van het evangelie aan hen die dit nog nooit gehoord hebben in hun moedertaal? Spreekt u deze taal als uw moedertaal of kent u iemand die dit doet? Misschien wilt u ons helpen met het vinden of verstrekken van informatie over deze taal, of kunt u ons helpen met de vertaling of het maken van nieuwe opnamen? Of wilt u opnamen sponsoren in deze of een andere taal? Zo ja, a.u.b. Neem contact op met de GRN Talen Hotline.

GRN is een non-profit organisatie, en betaalt dus niet voor vertaalwerk of aan taalhelpers. Alle assistentie wordt vrijwillig gegeven.

GRN biedt gelovigen de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de evangelisatie onder onbereikte bevolkingsgroepen m.b.v. Bijbelverhalen, christelijke boodschappen, liederen en muziek. Het is mogelijk om zendingsorganisaties of kerkelijke gemeenten te ondersteunen door sponsoring of het verspreiden van materialen. We hebben ook interessante mogelijkheden om betrokken te worden bij het zendingswerk op afstand, waar u zich ook bevindt in de wereld. Als u regelmatig een christelijke gemeente bezoekt, en gelooft in de Bijbel, dan kunt u een rol spelen in de zending en er getuige van zijn dat onbereikte bevolkingsgroepen het Goede Nieuws van Jezus Christus horen. Neem contact op met uw lokale GRN kantoor.