unfoldingWord 01 - Thilsiam Chanchin

개요: Genesis 1-2

스크립트 번호: 1201

언어: Mizo

주제: Creation

청중: General

장르: Bible Stories & Teac

세분화: General

목적: Evangelism; Teaching

성경 인용: Paraphrase

지위: Approved

이 스크립트는 다른 언어로 번역 및 녹음을위한 기본 지침입니다. 그것은 그것이 사용되는 각 영역에 맞게 다른 문화와 언어로 조정되어야 합니다. 사용되는 몇 가지 용어와 개념은 다른 문화에서는 다듬어지거나 생략해야 할 수도 있습니다.

스크립트 텍스트

Thil tinrêng bul inṭan dân chu hetiang hi a ni. Pathianin khawvêl leh thil siam zawng zawng hi ni ruk chhungin a siam zo va. Pathianin khawvel a siam zawh khan a thim in a ruak mai a ni a, riruang engmah a la awm lo. Nimahsela, Pathian Thlarau chuan tui chungte chu a awp reng a.

Tin, Pathian chuan, “Êng lo awm rawh se!” a ti a, tichuan êng a lo awm ta a. Pathian chuan êng chu a en a, ṭha a ti hlê a, Êng chu “Chhûn” a vuah a. Êng leh thim chu a ṭhen a, thim chu “Zân” a vuah ta a. Pathian chuan thilsiam ni hmasa berah eng chu a siam a ni.

Thil siam ni hnih ni chuan, Pathianin thu ngawt in lei chung lamah vân a siam a. Lei chung lama tui awm leh lei hnuai lama tui awm te chu ṭhen hrang in van chu a siam a ni.

A ni thum ni chuan, Pathianin khawmual ata tui chu a ṭhen hrang ta a, khawmual chu “lei” a vuah a, tui chu “Tuifinriat” a vuah a. Pathianin a thil siam chu a en a, ṭha a ti hle a.

Tin, Pathianin, “Leiin thing leh thlai chi tinrêngte chhuah rawh se” a ti a. Tichuan chutiang chu a lo ni ta a. Pathianin a thil siam chu a en a, ṭha a ti hle a.

Thil siam ni li ni chuan, Pathianin thu ngawtin Ni te, Thla te, Arsi te a siam a. Pathian chuan lei chung ên tûr te, chhûn leh zân chhinchhiahna tur te, hun bi te leh kum te hriatna turin a siam a ni. Pathianin a thil siamte chu a en a, ṭha a ti hle a.

A ni nga ni chuan, Pathianin thû ngawtin tuia chêng chî zawng zawng te leh sava chi tinrêngte a siam a. Pathianin chu chu a en a, ṭha a ti hle mai a, mal a sawm ta a.

Thil siam ni ruk ni chuan, Pathianin, “Leia tla chi ramsa chi tinrêngte lo awm rawh se!” a ti a. Tichuan a sawi ang takin an lo awm ta a. ṭhenkhat chu ran vulh chi te, lei a bawkvâk chî te, leh ramsa te an ni. Pathianin chu chu a en a, ṭha a ti hle a.

Tin, Pathianin, “Kan anpuiin, keimahni ang tak mihring I siam ang u. Anni chuan leilung leh a chhûnga ramsa zawng zawng chungah thû an nei dawn a ni,” a ti a.

Tichuan Pathianin leia vaivut a la a, vaivutin mihring a siam ta a, amahah chuan nunna thaw a thaw lût a. Chumi hming chu Adama a ni. Pathianin Adama chênna atân huan a siam a, a enkawl turin huanah chuan a dah ta a.

Huan lai takah chuan Pathianin thing danglam bik pahnih a phun a – Nunna thing leh chhia leh ṭha hriatna thing. Pathianin Adama hnenah chuan huana thing rah zawng zawng te chu a ei a thiang a, a chhia leh a ṭha hriatna thing rah erawh a ei a thiang lova. A ei chuan a thi ang tih a hrilh a.

Tin, Pathianin, “Mihring amah chauh a awm hi a ṭha lo ve.” a ti a. Nimahsela Adama ṭanpuitu ni thei tûr ransa zîngah an awm lo.

Tichuan, Pathianin Adama chu tui takin a muthilh tir a. Pathianin Adama nakruh pakhat a lâ a, hmeichhiaah a siam a, Adama hnênah a hruai ta a.

Adama’n a lo hmuh chuan, “Hei zet chu ka anpui a nih hi! Mipa aṭanga siam a nih avângin ‘Hmeichhia’ ni rawh se.” a ti a. Chuvângin, mipa chuan a nû leh a pâ a kalsan a, a nupui nen pumkhat an lo ni ta a.

Pathianin ama anpui ngeiin mipa leh hmeichhia a siam a. Mal a sawm a, an hnênah, “Chi tam tak thlahin leilung hi luah khat rawh u!” a ti a. Tichuan Pathianin a thilsiam tinrengte chu a enin ṭha a ti hlê a, chûng thil zawng zawngte chuan a tilawm êm êm a.

Ni sarih ni a lo thlenin, Pathian chuan a hnâ chu a thawk zo ta a. Tichuan, a hnathawh zawng zawng chu a chawlhsan ta a. A ni sarih ni hi Pathianin a hnathawh zawng zawng a chawlhsanna ni a nih avangin mal a sawm a, a serh ta a.

관련정보

생명의 말씀 - GRN 은 성경에 기반한 구원과 그리스도인의 삶에 대한 수천개의 오디오 복음 메시지를 가지고 있습니다.

무료 다운로드 - 여기에서 다운로드 가능한 여러 언어로 된 주요 GRN 메시지 스크립트, 그림 및 기타 관련 자료를 찾을 수 있습니다.

GRN 오디오 도서관 - 전도와 기본 성경 가르침을 위한 자료는 mp3, CD, 카세트 테이프 형태로 사람들의 필요와 문화에 맞추어졌습니다. 녹음은 성경이야기, 전도 메시지, 말씀 읽기, 노래를 포함하여 다양한 스타일로 구성되었습니다.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?