unfoldingWord 30 - Câu Chuyện Chúa Giê-su Cho Năm Ngàn Người Ăn

unfoldingWord 30 - Câu Chuyện Chúa Giê-su Cho Năm Ngàn Người Ăn

Esquema: Matthew 14:13-21; Mark 6:31-44; Luke 9:10-17; John 6:5-15

Número de guión: 1230

Idioma: Vietnamese

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Chúa Giê-su sai các môn đồ đi truyền giảng và dạy dỗ dân chúng ở nhiều làng quê khác nữa. Khi họ quay về chỗ Chúa Giê-su ở, họ kể cho Ngài về những việc mình đã làm được. Sau đó, Chúa Giê-su gọi họ cùng đi với Ngài đến một nơi vắng vẻ ở phía bên kia bờ hồ Ga-li-lê để nghỉ ngơi. Vì vậy, họ lên thuyền và sang bờ bên kia.

Tuy nhiên, rất nhiều người đã trông thấy Chúa Giê-su cùng các môn đồ mình lên thuyền rời đi, thế là họ chạy dọc bờ hồ để sang bờ bên kia trước Chúa và các môn đồ. Vì thế khi Chúa Giê-su và các môn đồ đến nơi, một đám đông đã có mặt ở đó và đang chờ đợi Ngài.

Đám đông có khoảng trên 5.000 người nam, không kể phụ nữ và trẻ em. Chúa Giê-su bèn động lòng thương xót họ. Đối với Chúa Giê-su, họ giống như những con chiên không có người chăn. Vì vậy Ngài dạy dỗ và chữa lành những người đau yếu trong số họ.

Cuối ngày hôm đó, các môn đồ nói với Chúa Giê-su: “Thầy ơi, đã muộn rồi, mà quanh đây chẳng có làng mạc nào cả. Xin thầy giải tán dân chúng để họ đi tìm đồ ăn.”

Nhưng Chúa Giê-su trả lời các môn đồ rằng: “Chính các con hãy cho họ ăn!” Họ liền đáp lại: “Làm sao mà chúng con làm điều đó được? Chúng ta chỉ có năm cái bánh và hai con cá nhỏ thôi.”

Chúa Giê-su bảo các môn đồ nói với dân chúng ngồi xuống bãi cỏ, mỗi nhóm 50 người.

Sau đó, Chúa Giê-su cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời và cảm tạ Đức Chúa Trời về đồ ăn đó.

Rồi Ngài bẻ bánh và cá ra thành từng miếng và đưa cho môn đồ phân phát cho dân chúng. Các môn đồ cứ liên tục phân phát đồ ăn và đồ ăn này mãi không hết. Tất cả mọi người đều được ăn no nê và ai nấy đều thỏa lòng.

Sau đó, các môn đồ thu lượm đồ ăn còn thừa thì được đầy mười hai giỏ. Tất cả số thức ăn này đều từ năm cái bánh và hai con cá mà ra.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?