unfoldingWord 25 - Sa-tan Cám Dỗ Chúa Giê-su

unfoldingWord 25 - Sa-tan Cám Dỗ Chúa Giê-su

Esquema: Matthew 4:1-11; Mark 1:12-13; Luke 4:1-13

Número de guión: 1225

Idioma: Vietnamese

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Ngay sau khi Đức Chúa Giê-su chịu báp-tem, Đức Thánh Linh dẫn Ngài vào trong đồng vắng, ở đó Ngài kiêng ăn 40 ngày đêm. Sau đó, Sa-tan đến và cám dỗ Chúa Giê-su để Ngài phạm tội.

Sa-tan cám dỗ Chúa Giê-su rằng: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời thì ngươi hãy biến những hòn đá này thành bánh mà ăn đi!”

Nhưng Chúa Giê-su đáp rằng: “Kinh Thánh chép rằng: ‘Con người sống không chỉ cần bánh mà còn cần có lời của Đức Chúa Trời!’’’

Sau đó, Sa-tan đem Chúa Giê-su lên nóc đền thờ và bảo rằng: “Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời thì hãy quăng mình xuống dưới đi vì Lời Chúa có chép rằng:”Đức Chúa Trời sẽ sai các thiên sứ của Ngài nâng đỡ con để chân con khỏi vấp phải đá!"

Nhưng Chúa Giê-su trả lời Sa-tan bằng cách trích dẫn lời Kinh Thánh. Ngài nói rằng: “Trong Kinh Thánh cũng có chép rằng:”Đừng thách thức Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi."

Sau đó, Sa-tan cho Chúa Giê-su thấy tất cả các vương quốc trên thế giới cùng sự huy hoàng của các vương quốc đó và nói rằng: “Ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này nếu ngươi chịu quỳ xuống và thờ lạy ta.”

Nhưng Chúa Giê-su đáp lại rằng: “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi ta! Lời Chúa đã phán trong Kinh Thánh cho dân Ngài rằng:”Chỉ thờ phượng một mình Chúa là Đức Chúa Trời của ngươi và chỉ hầu việc Ngài mà thôi."

Chúa Giê-su đã không sa vào cám dỗ của Sa-tan vì thế Sa-tan rời khỏi Ngài. Sau đó, các thiên sứ đến hầu việc Chúa Giê-su.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?