unfoldingWord 46 - Pavlus Hristiyan Oluyor

unfoldingWord 46 - Pavlus Hristiyan Oluyor

Esquema: Acts 8:1-3; 9:1-31; 11:19-26; 13-14

Número de guión: 1246

Idioma: Turkish

Audiencia: General

Tipo: Bible Stories & Teac

Propósito: Evangelism; Teaching

Citación Biblica: Paraphrase

Estado: Approved

Los guiones son pautas básicas para la traducción y grabación a otros idiomas. Deben adaptarse según sea necesario para que sean comprendidas y relevantes para cada cultura e idioma diferentes. Algunos términos y conceptos utilizados pueden necesitar más explicación o incluso ser reemplazados o omitidos por completo.

Guión de texto

Saul, İstefanos’u öldürenlerin elbiselerini bekleyen genç adamdı. İsa’ya iman etmiyordu, bu sebeple imanlılara zulmediyordu. Yeruşalim’de ev ev dolaşıyor, kadın erkek demeden imanlıları yakalayıp hapse atıyordu. Baş kâhin Saul’un Şam kentine gitmesi, oradaki Hristiyanları yakalayıp Yeruşalim’e getirmesi için izin verdi.

Saul Şam yolundayken gökten gelen parlak ışık çevresini aydınlattı. Saul yere düştü ve kendisine, “Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?” diyen bir ses duydu. Saul, “Sen kimsin, Efendim?” diye sordu. İsa ona cevap verdi: “Ben İsa’yım. Sen bana zulmediyorsun!”

Saul ayağa kalktığında bir şey göremez oldu. Yoldaşları onu Şam’a götürmeye mecbur oldular. Saul üç gün boyunca bir şey yemedi ve içmedi.

Şam’da Hananya adında bir imanlı adam vardı. Tanrı ona, “Saul’un kaldığı eve git. Gözleri yine görsün diye üstüne ellerini koy.” dedi. Hananya, “Ya Rab, bu adamın imanlılara ne kadar zulmettiğini duydum.” dedi. Tanrı ona şöyle karşılık verdi: “Git! Ben bu adamı, Yahudilere ve diğer milletlerden insanlara benim adımı ilan etmesi için seçtim. Adım uğruna çok acı çekecek.”

Bunun üzerine Hananya Saul’a gitti, üstüne ellerini koydu ve dedi: “Buraya gelirken sana görünen İsa, gözlerinin yine görmesi ve Kutsal Ruh’la dolman için beni gönderdi.” Birdenbire Saul yeniden görmeye başladı ve Hananya onu vaftiz etti. Sonra Saul biraz yemek yiyip gücüne kavuştu.

Bundan hemen sonra Saul Şam’daki Yahudilere, “İsa Tanrı’nın Oğlu’dur!” diye vazetmeye başladı. Yahudiler imanlıları yok etmeye çalışan bu adamın İsa’ya iman etmiş olduğuna şaştılar. Saul Yahudilerle tartışarak İsa’nın Mesih olduğuna dair kanıt gösteriyordu.

Bir süre sonra Yahudiler Saul’u öldürmek için düzen kurdular, birkaç kişiyi kent kapılarını gözlemeye gönderiler. Fakat Saul onların planlarını öğrendi ve dostları Saul’un kaçmasına yardım ettiler. Bir gece onu kent surlarından sarkıttıkları bir sepet içinde aşağı indirdiler. Şam’dan kaçışından sonra Saul İsa hakkında vazetmeye devam etti.

Saul imanlılarla görüşmek için Yeruşalim’e gitti. Fakat imanlılar ondan korkuyorlardı. Sonra Barnaba adında bir imanlı Saul’u alıp havarilere götürdü ve onlara Saul’un Şam’da nasıl cesaretle vazettiğini anlattı. Bundan sonra imanlılar Saul’u kabul ettiler.

Zulüm yüzünden Yeruşalim’den kaçan bazı imanlılar Antakya’ya kadar gittiler ve İsa hakkında vazettiler. Antakya’daki insanların çoğu Yahudi değildi ve ilk kez Yahudi olmayanlardan oluşan büyük bir kalabalık imana geldi. Barnaba’yla Saul bu yeni imanlılara İsa’yla ilgili daha çok şeyler öğretmek ve kiliseyi güçlendirmek amacıyla oraya gittiler. İsa’ya iman edenlere ilk kez Antakya’da Hristiyan adı verildi.

Bir gün Antakya’daki imanlılar oruç tutup dua ederlerken Kutsal Ruh onlara, “Barnaba’yla Saul’u kendilerini çağırdığım işe ayırın.” diye buyurdu. Bunun üzerine Antakya’daki imanlılar, Barnaba’yla Saul’un üstüne ellerini koyarak dua ettiler. Sonra başka yerlerde İsa’yla ilgili sevindirici haberi vazetmeleri için onları yolcu ettiler. Barnaba’yla Saul çeşitli milletlerden insanlara vazettiler ve birçok insan İsa’ya iman etti.

Información relacionada

Palabras de Vida - GRN tiene mensajes audios en miles de idiomas que contienen mensajes basados en la Biblia acerca de la salvación y la vida cristiana.

Descargas gratis - Aquí puede encontrar los guiones principales de GRN en varios idiomas y también imágenes y otros materiales relacionados. Todos están disponibles para descargar.

Librería de audio de GRN - Material evangelistico y de enseñanza adecuado a las necesidades y a la cultura en variedad de stilos y formatos

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?