Laq hmơq & hadiuq 8 [看,听&行 8 圣灵的行为] - Roglai, Southern

Is this recording useful?

书8是保罗和起初教会的圣经音视频故事系列,可用来传播福音,建立教会和宣讲基督。

项目编号: 66182
语言名: Roglai, Southern

项目长度: 35:28

Ganuar vruãq Yàc Vơngãq Sơdah [A面:聖靈的工作]

0:49

1. Ganuar vruãq Yàc Vơngãq Sơdah [A面:聖靈的工作]

Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq [圖1: 耶穌升天]

1:25

2. Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq [圖1: 耶穌升天]

Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi [圖2: 聖靈伴隨著火降臨]

0:56

3. Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi [圖2: 聖靈伴隨著火降臨]

Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla [圖3: 彼得傳道]

1:28

4. Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla [圖3: 彼得傳道]

Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc [圖4: 教會大家庭]

1:29

5. Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc [圖4: 教會大家庭]

Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai [圖5: 瘸子得醫治]

1:12

6. Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai [圖5: 瘸子得醫治]

Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor [圖 6: 彼得與欺騙神的人]

1:40

7. Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor [圖 6: 彼得與欺騙神的人]

Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai [圖7: 司提反殉道]

1:43

8. Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai [圖7: 司提反殉道]

Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi [圖8: 衣索比亞的太監]

1:44

9. Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi [圖8: 衣索比亞的太監]

Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq [圖9: 彼得見異象]

1:14

10. Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq [圖9: 彼得見異象]

Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma [圖10: 彼得與羅馬人哥尼流]

2:04

11. Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma [圖10: 彼得與羅馬人哥尼流]

Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam [圖11: 彼得在獄中]

1:03

12. Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam [圖11: 彼得在獄中]

Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu [圖12: 彼得與朋友們]

2:00

13. Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu [圖12: 彼得與朋友們]

Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq [圖13: 天上來的光與聲音]

1:33

14. Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq [圖13: 天上來的光與聲音]

Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia [圖14: 瞎眼的保羅與亞拿尼亞]

1:15

15. Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia [圖14: 瞎眼的保羅與亞拿尼亞]

Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba [圖15: 教會爲保羅和巴拿巴禱告]

1:17

16. Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba [圖15: 教會爲保羅和巴拿巴禱告]

Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su [圖16: 保羅宣講耶穌]

1:37

17. Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su [圖16: 保羅宣講耶穌]

Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ [圖17: 保羅見異象]

1:12

18. Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ [圖17: 保羅見異象]

Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq [圖18: 經歷地震的保羅與西拉]

1:36

19. Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq [圖18: 經歷地震的保羅與西拉]

Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt [圖19: 保羅和祭壇]

1:15

20. Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt [圖19: 保羅和祭壇]

Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã [圖20: 保羅被帶上公堂]

1:23

21. Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã [圖20: 保羅被帶上公堂]

Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa [圖21: 士兵從猶太人手中救出保羅]

1:19

22. Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa [圖21: 士兵從猶太人手中救出保羅]

Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao [圖22: 保羅向衆王傳福音]

1:08

23. Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao [圖22: 保羅向衆王傳福音]

Rùp 23: krãp ahòq [圖23: 海難]

1:15

24. Rùp 23: krãp ahòq [圖23: 海難]

Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma [圖24: 保羅軟禁在羅馬]

1:38

25. Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma [圖24: 保羅軟禁在羅馬]

下载与订购

这些录音主要用于传播福音和基础圣经知识,目的是把好消息带给那些无法识字或习惯听口述的偏远地区人群。

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

联系我们 for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. 联系回复人员.

关于我们的录音

GRN拥有6000种以上不同语言的圣经故事、信条、圣经学习工具、基督教歌曲以及福音信息,他们中大部分可以在网上免费下载。这些资源被许多教会和宣教机构广泛运用,免费的MP3录音和文本适用于福音传播、建立教会以及在当地教会中使用。通过用当地方言说圣经故事和唱赞美诗的方式,耶稣基督的福音将更有效的在不同文化的人群中传播。

相关信息