Laq hmơq & hadiuq 6 [看,听&行 6 耶稣 - 导师&治愈者] - Roglai, Southern

Is this recording useful?

书6是马太福音和马可福音的耶稣圣经音视频故事系列,可用来传播福音,建立教会和宣讲基督。

项目编号: 66180
语言名: Roglai, Southern

项目长度: 33:01

Yàc Je-su tơgùq pơto akhàt sì pơsùq pơkhơih [A面:主耶穌 – 偉大的教師]

0:21

1. Yàc Je-su tơgùq pơto akhàt sì pơsùq pơkhơih [A面:主耶穌 – 偉大的教師]

Rùp 1: Yàc Je-su pơto pơđar vual-vơla [圖1: 耶穌教導人]

1:09

2. Rùp 1: Yàc Je-su pơto pơđar vual-vơla [圖1: 耶穌教導人]

Rùp 2: Dua voh sàc [圖2: 兩種房子]

1:10

3. Rùp 2: Dua voh sàc [圖2: 兩種房子]

Rùp 3: Kơyua mưng đeng nữn dơgrữq mơnuĩh ròq iãq bôh [圖3: 照在人前的光]

1:20

4. Rùp 3: Kơyua mưng đeng nữn dơgrữq mơnuĩh ròq iãq bôh [圖3: 照在人前的光]

Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh Rô-ma poh sa aràc mơnuĩh Ju-đa [圖4: 羅馬兵打猶太人]

1:17

5. Rùp 4: Sa aràc mơnuĩh Rô-ma poh sa aràc mơnuĩh Ju-đa [圖4: 羅馬兵打猶太人]

Rùp 5: iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq [圖5: 向上帝禱告]

1:18

6. Rùp 5: iơu lơkơu sì Yàc Pô Lơngĩq [圖5: 向上帝禱告]

Rùp 6: Mơnuĩh iãh dràq rỡq [圖6: 撒稗子的惡人]

1:25

7. Rùp 6: Mơnuĩh iãh dràq rỡq [圖6: 撒稗子的惡人]

Rùp 7: Yàc Je-su sì anàq lơđeh tìt [圖7: 耶穌和小孩子們]

1:21

8. Rùp 7: Yàc Je-su sì anàq lơđeh tìt [圖7: 耶穌和小孩子們]

Rùp 8: Mơnuĩh dlãc avo sì anàq avo [圖8: 牧羊人和羊]

1:07

9. Rùp 8: Mơnuĩh dlãc avo sì anàq avo [圖8: 牧羊人和羊]

Rùp 9: Mơnuĩh halôt ôh anĩt anar [圖9: 不肯饒恕人的僕人]

1:22

10. Rùp 9: Mơnuĩh halôt ôh anĩt anar [圖9: 不肯饒恕人的僕人]

Rùp 10: Mơnuĩh ngãq tồq mãq jin [圖10: 葡萄園工人的比喻]

1:41

11. Rùp 10: Mơnuĩh ngãq tồq mãq jin [圖10: 葡萄園工人的比喻]

Rùp 11: Lơmã mơnuĩh kamơi dòq lơniãu bãc [圖11: 五個童女在門外]

1:46

12. Rùp 11: Lơmã mơnuĩh kamơi dòq lơniãu bãc [圖11: 五個童女在門外]

Rùp 12: Mơnuĩh pô sì dơgrữq mơnuĩh halôt [圖12: 主人和三個僕人]

1:28

13. Rùp 12: Mơnuĩh pô sì dơgrữq mơnuĩh halôt [圖12: 主人和三個僕人]

Rùp 13: Yàc Je-su ngãq bãp-tem [圖13: 耶穌受洗]

1:34

14. Rùp 13: Yàc Je-su ngãq bãp-tem [圖13: 耶穌受洗]

Rùp 14: Yàc Je-su duãt rơwah mơnuĩh mơgru [圖14: 耶穌召喚門徒]

1:24

15. Rùp 14: Yàc Je-su duãt rơwah mơnuĩh mơgru [圖14: 耶穌召喚門徒]

Rùp 15: Mơnuĩh ruãq kao [圖15: 一個麻風病人]

1:06

16. Rùp 15: Mơnuĩh ruãq kao [圖15: 一個麻風病人]

Rùp 16: Mơnuĩh trôt mưng acho sàc [圖16: 從屋頂縋下來的人]

1:14

17. Rùp 16: Mơnuĩh trôt mưng acho sàc [圖16: 從屋頂縋下來的人]

Rùp 17: Yàc Je-su pơkhơih mơnuĩh krao tơngãn [圖17: 耶穌治好枯手的病人]

1:46

18. Rùp 17: Yàc Je-su pơkhơih mơnuĩh krao tơngãn [圖17: 耶穌治好枯手的病人]

Rùp 18: Yàc Je-su ngãq ga rơvùq kađữc rĩc [圖18: 耶穌平靜風浪]

1:14

19. Rùp 18: Yàc Je-su ngãq ga rơvùq kađữc rĩc [圖18: 耶穌平靜風浪]

Rùp 19: Mơnuĩh kamơi dòq dơlãp tơpuôl mơnuĩh lu [圖19: 患血漏的婦 人]

1:29

20. Rùp 19: Mơnuĩh kamơi dòq dơlãp tơpuôl mơnuĩh lu [圖19: 患血漏的婦 人]

Rùp 20: Yàc Je-su sì anàq kamơi dòq blơ song mơtai [圖20: 耶穌和死去的小孩]

1:17

21. Rùp 20: Yàc Je-su sì anàq kamơi dòq blơ song mơtai [圖20: 耶穌和死去的小孩]

Rùp 21: Yàc Je-su sì mơnuĩh kamơi pơjeh pơtiàt lơniãu [圖21: 耶穌和一個外族婦人]

1:26

22. Rùp 21: Yàc Je-su sì mơnuĩh kamơi pơjeh pơtiàt lơniãu [圖21: 耶穌和一個外族婦人]

Rùp 22: Yàc Je-su sì mơnuĩh tơngoh kamlo [圖22: 耶穌醫治聾啞的人]

1:02

23. Rùp 22: Yàc Je-su sì mơnuĩh tơngoh kamlo [圖22: 耶穌醫治聾啞的人]

Rùp 23: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp [圖23: 耶穌治好瞎子]

1:01

24. Rùp 23: Yàc Je-su pơkhơi mơnuĩh vồp [圖23: 耶穌治好瞎子]

Rùp 24: Yàc Je-su pơsồq pơkhơih sa aràc anàq tìt kađòc kamlai ãp [圖24: 耶穌治好被鬼附的孩子]

1:31

25. Rùp 24: Yàc Je-su pơsồq pơkhơih sa aràc anàq tìt kađòc kamlai ãp [圖24: 耶穌治好被鬼附的孩子]

下载与订购

这些录音主要用于传播福音和基础圣经知识,目的是把好消息带给那些无法识字或习惯听口述的偏远地区人群。

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

联系我们 for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. 联系回复人员.

关于我们的录音

GRN拥有6000种以上不同语言的圣经故事、信条、圣经学习工具、基督教歌曲以及福音信息,他们中大部分可以在网上免费下载。这些资源被许多教会和宣教机构广泛运用,免费的MP3录音和文本适用于福音传播、建立教会以及在当地教会中使用。通过用当地方言说圣经故事和唱赞美诗的方式,耶稣基督的福音将更有效的在不同文化的人群中传播。

相关信息