Laq hmơq & hadiuq 3 [看,听&行 3 神带来的胜利] - Roglai, Southern

Is this recording useful?

书3是关于约书亚,底波拉,基甸,参孙的圣经音视频故事系列,可用来传播福音,建立教会和宣讲基督。

项目编号: 66177
语言名: Roglai, Southern

项目长度: 36:24

Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ [A 面: 靠神得勝]

0:30

1. Dơgrữq mơnuĩh pran khãc Yàc hũ [A 面: 靠神得勝]

Rùp 1: Dua adơi sơai [圖1: 約書亞與亞瑪力人爭戰]

1:23

2. Rùp 1: Dua adơi sơai [圖1: 約書亞與亞瑪力人爭戰]

Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp [圖2: 探子帶回迦南地的果實]

1:35

3. Rùp 2: Kaya lơpơi Ja-kôp [圖2: 探子帶回迦南地的果實]

Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban [圖3: 以色列人過約但河]

1:19

4. Rùp 3: Ja-kôp sì La-ban [圖3: 以色列人過約但河]

Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq [圖4: 耶利哥城塌陷]

1:17

5. Rùp 4: Ja-kôp pãp Yàc Pô Lơngĩq [圖4: 耶利哥城塌陷]

Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp [圖5: 以色列人兵敗艾城]

1:12

6. Rùp 5: Kaya lơpơi Ja-kôp [圖5: 以色列人兵敗艾城]

Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi [圖6: 亞幹犯罪]

1:10

7. Rùp 6: Jô-sep kađòc pơvlơi [圖6: 亞幹犯罪]

Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc [圖7: 日月停止]

1:16

8. Rùp 7: Jô-sep sì mơnu ĩh kamơi iãh mơsãc [圖7: 日月停止]

Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam [圖8: 約書亞指示以色列人]

1:48

9. Rùp 8: Jô-sep dơlãp sàc jam [圖8: 約書亞指示以色列人]

Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ [圖9: 底波拉向人傳達神的心意]

1:35

10. Rùp 9: Kaya lơpơi pitao E-jip-tơ [圖9: 底波拉向人傳達神的心意]

Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ [圖10: 神幫助打敗了西西拉]

0:58

11. Rùp 10: Jô-sep apãt akõq lơgar E-jip-tơ [圖10: 神幫助打敗了西西拉]

Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi [圖11: 雅億殺死西西拉]

1:13

12. Rùp 11: Jô-sep akhàt ga adơi sơai thơu drơi la asơi [圖11: 雅億殺死西西拉]

Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ [圖12: 以色列人歡慶勝利]

2:18

13. Rùp 12: Ja-kôp sì Jô-sep dơlãp E-jip-tơ [圖12: 以色列人歡慶勝利]

Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se [圖13: 基甸與神的使者]

1:34

14. Rùp 13: Adơi tìt angãn la Môi-se [圖13: 基甸與神的使者]

Rùp 13: Môi-se sì buôr duơi [圖14: 基甸拆毀偶像]

1:17

15. Rùp 13: Môi-se sì buôr duơi [圖14: 基甸拆毀偶像]

Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao [圖15: 基甸的軍隊飲水]

1:18

16. Rùp 15: Môi-se mai wơq pioh pãp pitao [圖15: 基甸的軍隊飲水]

Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai [圖16: 基甸的軍隊包圍米甸軍營]

1:29

17. Rùp 16: Anàq avo kađòc mơtai [圖16: 基甸的軍隊包圍米甸軍營]

Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq [圖17: 參孫徒手殺獅子]

1:41

18. Rùp 17: Gãt tơpa tơsìq mơriãq [圖17: 參孫徒手殺獅子]

Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah [圖18: 參孫火燒狐狸]

1:08

19. Rùp 18: Kaya bõc sì ia mơnhũm dơlãp blàc choah [圖18: 參孫火燒狐狸]

Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq [圖19: 非利士人割掉參孫的頭發]

1:34

20. Rùp 19: Môi-se dòq pãq chỡq Yàc Pô Lơngĩq [圖19: 非利士人割掉參孫的頭發]

Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale [圖20: 參孫摧毀非利士人]

1:48

21. Rùp 20: Anàq ala pãq bẽq ale [圖20: 參孫摧毀非利士人]

Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla [圖21: 主耶穌趕出邪靈]

1:12

22. Rùp 21: Yàc Je-su ròc vual-vơla [圖21: 主耶穌趕出邪靈]

Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se [圖22: 主耶穌潔淨聖殿]

1:39

23. Rùp 22: Yàc Je-su đơp dlài sì Môi-se [圖22: 主耶穌潔淨聖殿]

Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi [圖23: 復活並永活的耶穌]

1:44

24. Rùp 23: Yàc Je-su mơtai kơyua mưng pơnõq drơi [圖23: 復活並永活的耶穌]

Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq [圖24: 神的精兵]

2:13

25. Rùp 24: Yàc Je-su dòq pãq dlòc lơngĩq [圖24: 神的精兵]

下载与订购

这些录音主要用于传播福音和基础圣经知识,目的是把好消息带给那些无法识字或习惯听口述的偏远地区人群。

Copyright © 2018 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

联系我们 for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

To order this recording on CD or other media, or to get information on local ministry conditions or how to use these materials effectively, contact your nearest GRN office. Note that not all recordings or all formats are available from every office.

Making recordings is costly. Please consider donating to GRN to enable this ministry to continue.

We would love to hear your feedback about how you might use this recording, and what are the results. 联系回复人员.

关于我们的录音

GRN拥有6000种以上不同语言的圣经故事、信条、圣经学习工具、基督教歌曲以及福音信息,他们中大部分可以在网上免费下载。这些资源被许多教会和宣教机构广泛运用,免费的MP3录音和文本适用于福音传播、建立教会以及在当地教会中使用。通过用当地方言说圣经故事和唱赞美诗的方式,耶稣基督的福音将更有效的在不同文化的人群中传播。

相关信息