ఈశ్వతిని

ఈశ్వతిని గురించిన సమాచారం

Region: ఆఫ్రికా
Capital: Mbabane
Population: 1,211,000
Area (sq km): 17,364
FIPS Country Code: WZ
ISO Country Code: SZ
GRN Office: GRN Offices in Africa

Map of ఈశ్వతిని

Map of ఈశ్వతిని

ఈశ్వతిని లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

4 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

English: Africa [Sierra Leone] [eng]

Swati [Eswatini] - ISO Language [ssw]

Swati: Phuthi [Eswatini] [ssw]

Zulu [South Africa] - ISO Language [zul]

ఈశ్వతిని లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Afrikaner ▪ British ▪ Coloured ▪ Comorian, Maore ▪ Deaf ▪ Nyanja ▪ Sotho ▪ South Asian, general ▪ Swazi ▪ Tsonga ▪ Zulu