ఆస్ట్రియా

ఆస్ట్రియా గురించిన సమాచారం

Region: యూరోప్
Capital: Vienna
Population: 8,959,000
Area (sq km): 83,855
FIPS Country Code: AU
ISO Country Code: AT
GRN Office: Internationale Sprachen Mission Austria

Map of ఆస్ట్రియా

Map of ఆస్ట్రియా

ఆస్ట్రియా లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

8 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Austrian, Tyrolean [bar]

Croatian - ISO Language [hrv]

Czech [Czech Republic] - ISO Language [ces]

Deutsch: Kaerntnerisch [Austria] [deu]

German: Austrian [deu]

German, Standard [Germany] - ISO Language [deu]

Hungarian [Hungary] - ISO Language [hun]

Slovenian - ISO Language [slv]

ఆస్ట్రియా లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Afghan, general ▪ Albanian, Tosk ▪ Americans, U.S. ▪ Arab ▪ Austrian, Bavarian ▪ Bosniak ▪ Brazilian, general ▪ British ▪ Chechen ▪ Croat ▪ Czech ▪ Deaf ▪ Dutch ▪ Filipino, Tagalog ▪ French ▪ French-Canadian ▪ German ▪ German Swiss ▪ Greek ▪ Gypsy, Austrian ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Hungarian ▪ Italian ▪ Jew, German Speaking ▪ Kurd, Kurmanji ▪ Liechtensteiner ▪ Luxemburger ▪ Macedonian ▪ Persian ▪ Peruvian ▪ Polish ▪ Portuguese ▪ Romani, Sinte ▪ Russian ▪ Serb ▪ Slovak ▪ Slovene ▪ Sorb, Lower Lusatian ▪ South Asian, general ▪ Spaniard ▪ Turk ▪ Vietnamese ▪ Walser ▪ Yeniche

ఆస్ట్రియా గురించి వార్తలు

Internationale Sprachen Mission Austria - General information, articles, news and contact details about GRN Austria.