నమీబియా

నమీబియా గురించిన సమాచారం

Region:ఆఫ్రికా
Capital:Windhoek
Population:2,212,000
Area (sq km):823,144
FIPS Country Code:WA
ISO Country Code:NA
GRN Office:

Map of నమీబియా

Map of నమీబియా

నమీబియా లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

22 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Dhimba [Angola] - ISO Language [dhm]

Fwe [Namibia] - ISO Language [fwe]

Gobabis Ju/'hoansi [Namibia] [ktz]

Hai|ǁom [Namibia] - ISO Language [hgm]

Herero [Namibia] - ISO Language [her]

Herero [Namibia] - ISO Language [her]

Herero [Namibia] - ISO Language [her]

Herero [Namibia] - ISO Language [her]

Khoekhoe [Namibia] - ISO Language [naq]

Khoekhoe: Damara & Nama [Namibia] [naq]

Khwe [Namibia] [xuu]

!Kung Ekoka [Namibia] - ISO Language [knw]

!Kung Mangetti Dune [Namibia] [vaj]

Kwangali [Namibia] - ISO Language [kwn]

Kwangali: Sambyu [Namibia] [kwn]

Kwe: Buka [Namibia] [xuu]

‡Kx'auǁ'eisi [Namibia] [ktz]

Nama: Namibia [naq]

Ndonga [Namibia] - ISO Language [ndo]

Oshiwambo: Mbadja [Namibia] [kua]

Thimbukushu [Namibia] - ISO Language [mhw]

Tsumkwe Ju/'hoansi [Namibia] [ktz]

నమీబియా లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Afrikaner; Ambo, Ndonga; Baster, Rehobother; British; Chokwe; Coloured; Deaf; Dhimba; Fwe; Gciriku; German; Heikum; Herero; Jew, English Speaking; Kung-Ekoka; Kung-Gobabis; Kung-Tsumkwe; Kwambi; Kwanyama; Kxoe, Khwe, Xun; Lozi; Luchazi; Luyana, Kwangali; Luyana, Lui; Mangetti Dune !Xung; Masi, Mashi; Mbalanhu; Mbukushu; Nama; Namibians; Naro, Nharon; Nusan, Xoo; Nyemba, Ngangela; Subia; Tswana; Umbundu; Vasekela Bushman; Yeyi;

నమీబియా గురించి వార్తలు

Recording Genesis in the Ju'Hoan language - The first Biblical content in this Namibian language!

Khoe and San Language Project - Recordings made in the 1970s and 80s for the Khoe and San peoples are now needing evaluation. The Khoe and San peoples live in remote areas and it is important to evaluate recordings and improve distribution to these peoples.