ఉరుగ్వే

ఉరుగ్వే గురించిన సమాచారం

Region: అమెరికాలు
Capital: Montevideo
Population: 3,423,000
Area (sq km): 176,215
FIPS Country Code: UY
ISO Country Code: UY
GRN Office: GRN Offices in the Americas

Map of ఉరుగ్వే

Map of ఉరుగ్వే

ఉరుగ్వే లో మాట్లాడే భాషలు మరియు మాండలికాలు

  • Other Language Options
    రికార్డింగ్‌లు అందుబాటులో ఉన్నాయి
    భాష పేర్లు
    దేశీయ భాషలు

2 భాష పేర్లు కనుగొనబడ్డాయి

Spanish: Latin America [Colombia] [spa]

Uruguayan Sign Language - ISO Language [ugy]

ఉరుగ్వే లోని వ్యక్తుల సమూహాలు

Afro-Uruguayan ▪ Americans, U.S. ▪ Amerindian, Detribalized ▪ Argentinian White ▪ Armenian ▪ Assyrian ▪ Basque ▪ Brazilian, Mestizo ▪ Brazilian, White ▪ Bulgarian ▪ Chilean ▪ Croat ▪ Czech ▪ Deaf ▪ Eurasian ▪ French ▪ Galician ▪ German ▪ Greek ▪ Han Chinese, Mandarin ▪ Italian ▪ Jew, Spanish Speaking ▪ Polish ▪ Russian ▪ Serb ▪ Slovak ▪ Spaniard ▪ Ukrainian ▪ Uruguayan, Mestizo ▪ Uruguayan, White ▪ Zambo, Mulatto